Z dziejów regionu i miasta – rocznik 7/2016 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-07-2016

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 7/2016 – spis treści

 

Artykuły:

Marcin Braniewski – Henryk Probus – źródła i literatura przedmiotu

Piotr Pasisz – „Kultura wieków średnich” w twórczości historycznej Jana Ptaśnika

Sylwia Konarska-Zimnicka – Rola źródeł astrologicznych późnego średniowiecza w poznaniu historycznym. Horoskop urodzeniowy Krzysztofa Szydłowieckiego

Jerzy Szczepański – Szkolnictwo górniczo-hutnicze w Królestwie Polskim w XIX w.

Marcin Łaziuk – Obóz oczami oprawcy – Majdanek w zeznaniach Ericha Muhsfeldta, byłego szefa krematorium

Tomasz Trepka – „Reakcjoniści”, zdrajcy i faszyści. Obraz wroga na łamach „Gazety Kieleckiej”/„Dziennika Kieleckiego” w 1945 r.

 

Materiały:

Marcin Medyński – Akt dotyczący zabezpieczenia funduszów szpitala w Wąchocku w 1622 r.

Piotr Kardyś, Marcin Medyński – Wykaz pracowników umysłowych Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej, styczeń – sierpień 1939

 

Recenzje:

Jak nie pisać biografii politycznej władcy piastowskiego? Rozważania na kanwie książki Marka Chrzanowskiego Leszek Biały, książę krakowski i sandomierski, „princeps Poloniae” [ok. 1184 – 23/24 listopada 1227], (Piotr Kardyś)

 

Omówienia i sprawozdania:

„Studia Muzealno-Historyczne”, tom VII, red. J. Główka i W. Rutkowska, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2015,ss. 320, il.,(P.K.)

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, tom IV, 2015,Archiwum Państwowe w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2015, ss. 400, il., (Marcin Medyński)

Sandomierski ogród kanonika Marcina z Urzędowa. Przewodnik, red. T. Giergiel, tekst A. Suchecka, wyd. Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu, Sandomierz 2015, ss. 37, il., (P.K.)

Krzysztof Zemeła, Skarżyska siłaczka Marta Schubert-Bałtruszajtis, Skarżysko-Kamienna 2015, ss. 168, il., (Marcin Medyński)

Bartosz Kozak, Zagnańskie kolejki wąskotorowe, wyd. II, Kielce 2016, ss. 189, il., (P.K.)

Urszula Stępień, Muzeum Pamiątek Narodowych ks. Jana Wiśniewskiego. Nieznana kolekcja grafiki, Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu, Sandomierz 2015, ss. 36, il., (P.K.)

Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej „Skarżyskie spotkania z historią”, (Marcin Janakowski)

Kronika: Ksiądz Profesor Daniel Olszewski (1934–2015), (Wojciech Iwańczak)