Z dziejów regionu i miasta – rocznik 8/2017 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-08-2017

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 8/2017 – spis treści:

Artykuły:

Klęski elementarne w średniowiecznej Małopolsce: zarys problematyki na wybranych przykładach – Rafał Lipiec

Duninowie Karwiccy z Bliżyna: zarys dziejów rodziny i majątku (druga połowa XVI–XVII wieku) – Mariusz Lubczyński

Obraz Klucza Suchedniowskiego w świetle inwentarza i lustracji z lat 1788–1790 – Marcin Janakowski

Propagandowa działalność Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w Kielcach w latach 1918–1922 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach – Dominik Flisiak

Wojsko Polskie w Skarżysku-Kamiennej 1918-1989 : wybrane zagadnienia – Tadeusz Banaszek

Instytucje upowszechniające kulturę na terenie miasta i gminy Suchedniów w latach 1945–89 – Kinga Woźniak

„Dymarki Świętokrzyskie” na łamach gazety codziennej „Słowo Ludu” w latach 1967–1998 – Lila Król

 

Materiały:

Kamieniołom w Gostkowie w okresie okupacji w relacji świadków – Piotr Kardyś

 

Pro memoria:

Jadwiga Zuzanna Muszyńska (10.08.1946 – 13.12.2016) – Waldemar Kowalski

 

Omówienia:

Marek Jedynak, „Władysław Wasilewski »Oset«, »Odrowąż« (1921–1946)”, Marek Jedynak, Kielce 2016: [recenzja] – Anna Suwała

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 2016, 31: [recenzja] – PK

„Dzieje Karczówki w latach 1624–2024”, t. 1 „Początki fundacji. Insygnia. Fundator”, red. Jerzy Michta, Kielce 2016; „Źródła do dziejów Kielc”, z. 8. Kielce 2016; „Edmund Massalski. Biografia”, Andrzej Rembalski, Kielce 2016: [recenzja] – PK

„Katyń. Śladami polskich oficerów”, Oleksandr Zinczenko, tł. Ola Hnatiuk, Olszanica 2015: [recenzja] – PK

„Dzieje dobroczynności w Kielcach w XIX i początku XX wieku”, Magdalena Książek. Kielce 2016: [recenzja] – PK

„Zasłużeni dla harcerstwa 1916–1949, Skarżysko-Kamienna. Słownik biograficzny”, t. 1, red. Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Skarżysko-Kamienna 2016: [recenzja] – PK

„»Zhańbiona« wieś Okół: Opowieści o buncie”, Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, Warszawa – Kielce 2016: [recenzja] – PK

Informacja dla autorów rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej