Z dziejów regionu i miasta – rocznik 9/2018 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-09-2018

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 9/2018 – spis treści:

 

Artykuły:

Artur Grabarek – Krótka historia rolnictwa a badania archeologiczne w Podlesiu, g. Oleśnica, woj. Świętokrzyskie

Piotr Kardyś – Rycerz „zaszczycony wieloma bliznami, o wielkim rozgłosie” Mikołaj Powała z Taczowa/Taczewa (przed 1390 – † po 17 VI 1451). Zarys biografii

Tadeusz Wojewoda – Ks. Józef Rokoszny jako obserwator i uczestnik życia politycznego w latach I wojny światowej

Marcin Medyński – Mała osada, Wielka Wojna. Kamienna lat 1914–18 na fotografiach dokumentacyjnych i pamiątkowych

 

Materiały:

Grzegorz Miernik – Petycje o transmisje mszy. List mieszkańców Starachowic do Edwarda Gierka i Henryka Jabłońskiego

 

Varia:

Wojciech Iwańczak – Azincourt 1415. Henryk V i jego walka o koronę francuską

 

Recenzje, omówienia, sprawozdania:

Krzysztof Zemeła, Skarżyscy męczennicy. Losy Klasztoru i wspólnoty oo. franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej w latach 1937–40. PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Klasztor oo. franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, ss. 160, il. – Piotr Kardyś

Zeszyty Suchedniowskie, Historia, 1/2016, 2/2017, 3/2018, red. Marcin Medyński, wyd. Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD, Suchedniów 2016–18, ss. 168 + 344 + 176, il.: Wydarzenia, miejsca, spotkania. 55 lat miasta Suchedniowa, red. Karolina Gałczyńska-Szymczyk, wyd. Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, Suchedniów 2017, ss. 151, il.: Suchedniów naturalnie, wyd. Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, Suchedniów 2017, ss. 68, il. – Piotr Kardyś

Rafał Jurkowski, Zamki Świętokrzyskie. Skarby – legendy – tajemnice, seria „Świętokrzyskie Wędrówki Historyczne” t. 1, Wydawnictwo CM, Warszawa 2017, ss. 200, il., mapy – Agnieszka Zięba-Dąbrowska

Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy, red. Sylwia Konarska-Zimnicka, Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska, Wydawnictwo UJK, Kielce 2007, ss. 402, il.; Niebo. Tradycje, przekazy, inspiracje, red. Sylwia Konarska-Zimnicka, Paweł Tambor, Beata Wojciechowska, Wydawnictwo UJK, JEDNOŚĆ, Kielce 2017, ss. 477 – Piotr Kardyś

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Kształtowania industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w.” – Krzysztof Karbownik

Sprawozdanie z Konferencji „Kształtowania industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa” – Marcin Janakowski

Skarżyskie Spotkania z Historią 2017 – Igor Hentka

 

Informacja dla autorów Rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej