Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

W marcu na miłośników szarad i szachów czekają kolejne wyzwania w MCK. Szaradziści zawalczą o puchar prezydenta Skarżyska w turnieju ogólnopolskim, a szachiści mogą poprawić swoje pozycje w rankingu FIDE.

Na 10 marca 2018 r. zaplanowany został VIII Ogólnopolski Turniej Szaradziarski o Puchar Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Impreza będzie jednocześnie okazją do uczczenia 60-lecia działalności Skarżyskiego Klubu Szaradzistów „Anagram”.

Informacji na temat turnieju udziela kierownik turnieju Katarzyna Tambor (nr tel. 41 253 14 82 wew. 120; 606 535 505; e-mail: ka.tam@mck.skarzysko.pl)

Zobacz jak powstaje nowa inwestycja w Skarżysku-Kamiennej - Apartamenty dostępne w ofercie ARCAB Investments - R E K L A M A

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę zgłoszenia

Regulamin turnieju poniżej.

Tydzień później, 17 i 18 marca odbędzie się II Szachowy Turniej Weekendowy FIDE dający możliwość wypełnienia częściowych norm na centralne kategorie szachowe oraz podniesienia i zdobycia rankingu FIDE.

W turnieju mogą wziąć udział:

 • zawodnicy z rankingiem FIDE max. 2199
 • zawodnicy bez rankingu FIDE posiadający ranking PZSzach min. 1400.

Wpisowe wynosi 60 zł (po 12 marca – 70 zł) i zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

Zgłoszenia należy dokonywać:

Regulamin turnieju poniżej.

 

VIII Ogólnopolski Turniej Szaradziarski o Puchar Prezydenta Miasta Skarżyska-KamiennejRegulamin VIII  Ogólnopolskiego Turnieju Szaradziarskiego o Puchar Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

I. ORGANIZATOR

 • Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej
 • Skarżyski Klub Szaradzistów „ANAGRAM”- działający przy MCK

II. CEL TURNIEJU

 • popularyzacja szaradziarskich rozrywek umysłowych
 • promocja miasta Skarżyska-Kamiennej
 • obchody 60-lecia istnienia Skarżyskiego Klubu Szaradzistów „Anagram”
 • wyłonienie szaradziarskiego Mistrza Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
 • integracja miłośników rozwiązywania zadań umysłowych

III. CZAS i MIEJSCE

Turniej odbędzie się w sobotę 10 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 25 .

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

W turnieju uczestniczyć mogą wszyscy miłośnicy rozwiązujący krzyżówki i inne zadania z dziedziny rozrywek umysłowych, którzy:

 • zgłoszą chęć udziału w tym turnieju do  28 lutego 2018 r.  na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia dokonają wpłaty wpisowego 35 zł na konto Miejskiego Centrum Kultury:  96 1560 0013 2133 7451 4000 0001
 • prześlą kserokopię dowodu wpłaty, która będzie potwierdzeniem uczestnictwa

Informacja: Katarzyna Tambor – tel. 41 25 31 482 wew. 120 ; kom.606 535 505; e-mail: ka.tam@mck.skarzysko.pl

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

Ze względów organizacyjnych ilość uczestników turnieju jest ograniczona. W związku z powyższym o dopuszczeniu do udziału w turnieju decyduje kolejność zgłoszenia.

Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziany jest szwedzki bufet i gorący posiłek (osoby zgłaszające specjalną dietę, będą uwzględnione w posiłku)

V. USTALENIA OGÓLNE

 1. Zestawy różnie punktowanych zadań konkursowych zostaną przygotowane przez członków Skarżyskiego Klubu Szaradzistów „ ANAGRAM ”;
 2. W składzie Komisji Sędziowskiej również zasiądą autorzy ww. zadań;
 3. Na rozwiązanie wszystkich zadań konkursowych przeznaczone jest 90 minut (1,5 godz.);
 4. Uczestnicy turnieju winni posiadać dowód tożsamości oraz przybory do pisania (ołówek, gumka);
 5. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji końcowej przez kilku uczestników turnieju, o lepszej lokacie decyduje większa liczba rozwiązanych zadań z wyższą punktacją;
 6. W celu przyspieszenia sprawdzania prac konkursowych, rozwiązane zadania będą zbierane od uczestników turnieju, co 20 minut;
 7. Podczas turnieju nie można korzystać z urządzeń elektronicznych;
 8. Pisownia wyrazów będzie sprawdzana wg Wielkiego Słownika Ortograficznego PWN wydanie drugie 2006 oraz trzecie 2010. Redaktor naukowy prof. Edward Polański;
 9. Omawiane powyżej Słowniki udostępnione będą do wglądu uczestnikom turnieju;
 10. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują okolicznościowe dyplomy; najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi;
 11. Przygotujemy również okolicznościowy puchar dla najlepszego zawodnika z województwa świętokrzyskiego;
 12. Dodatkowo wręczona zostanie nagroda szczęścia – zawodnikowi wybranemu drogą losową spośród pozostałych uczestników;
 13. Dodatkowo uczcimy 60-lecie istnienia Skarżyskiego Klubu Szaradzistów „ANAGRAM”;
 14. Przewidziana miła i sympatyczna atmosfera;
 15. Z niecierpliwością oczekujemy na zgłoszenia.

 

REGULAMIN II Szachowego Turnieju Weekendowego FIDE

 1. Termin i miejsce.

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, 17-18 marca 2018 r.

 1. Cele turnieju.
 • popularyzacja gry w szachy na terenie Skarżyska-Kamiennej
 • umożliwienie wypełnienia częściowych norm na centralne kategorie szachowe
 • umożliwienie podniesienia i zdobycia rankingu FIDE
 1. Warunki uczestnictwa.

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni zawodnicy z rankingiem FIDE max. 2199 oraz zawodnicy bez rankingu FIDE posiadający ranking PZSzach min. 1400 po opłaceniu wpisowego w wysokości 60 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową). Zgłoszenia należy dokonywać na stronie chessarbiter.com lub u Sędziego Głównego (kontakt w pkt. 9) w terminie do 12 marca. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł. Ostateczne potwierdzanie zgłoszeń i opłata wpisowego zgodnie z harmonogramem. Zawodnicy, którzy potwierdzą swój udział po zamknięciu listy startowej zostaną dopuszczeni do gry po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Sędziego Głównego.

 1. System rozgrywek i tempo gry: 5 rund, system szwajcarski, tempo gry: 60 minut + 30 sekund na posunięcie
 2. Harmonogram turnieju.

Sobota, 17 marca

 • Potwierdzanie zgłoszeń – od 9:00
 • Zamknięcie listy startowej – 9:40
 • Odprawa techniczna, otwarcie – 9:45
 • I runda – 10:00
 • II runda – 13:15
 • III runda –16:30

Niedziela, 18 marca

 • IV runda – 9:00
 • V runda – 12:15
 • Zakończenie turnieju – 15:30

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku szybszego rozgrywania poszczególnych rund.

 1. Nagrody.
 • I miejsce – 300 zł
 • II miejsce – 180 zł
 • III miejsce – 120 zł
 • IV miejsce – 70 zł
 • V-VIII miejsce – nagroda rzeczowa
 • Najlepszy junior – 80 zł
 • Najlepszy junior – II miejsce – nagroda rzeczowa

Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych zawodników. Nagrody nie są dzielone. Jeden zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (o większej wartości). Pula nagród gwarantowana przy udziale min. 25 zawodników.

 1. Kryteria ustalania miejsce.
 • suma punktów
 • Bucholz Cut-1
 • Bucholz
 • liczba zwycięstw
 • Sonneborn-Berger
 1. Przepisy gry.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE (z 1 stycznia 2018) i postawa fair play.

Zawodnikom wolno posiadać na sali gry wyłączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne pod warunkiem, że to urządzenie będzie umieszczone w osobnej torebce lub innym pakunku zawodnika. Żaden zawodnik nie ma prawa ruszania takiego pakunku w czasie trwania partii bez zgody Sędziego Głównego. Wobec zawodników naruszających ten zakaz zostanie zastosowany art. 12.9. Jeżeli nie będzie budził wątpliwości fakt, że zawodnik posiada włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne albo z tego urządzenia wydobędzie się w trakcie gry jakikolwiek dźwięk, zawodnik przegrywa partię. Kibic, który wniesie na salę gry włączony telefon komórkowy, zostanie ukarany zakazem wstępu na salę gry do czasu zakończenie rozgrywek turniejowych.

Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy (decyduje wskazanie zegara kontrolnego), przegrywa partię.

W turnieju obowiązuje prowadzenie zapisu partii w sposób jednoznaczny, czytelny i zgodny z wymogami przepisów gry FIDE przez cały czas trwania partii.

W turnieju będą stosowane wytyczne FIDE dotyczące dopingu elektronicznego – Anty-Cheating Guidelines.

Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

Wyciąg z Regulaminu Klasyfikacyjnego Polskiego Związku Szachowego z 15 stycznia 2015 r.:

4.3 Normę na I kategorię, tytuł kandydata lub tytuł mistrza można zdobyć w turniejach

5-8 rundowych. W takich turniejach za limit partii niezbędnych do uzyskania normy przyjmuje się liczbę rund w turnieju. Przy obliczaniu normy w takich turniejach nie mają zastosowania pkt. 4.3., 4.4., 4.5.

4.9 Na wniosek zawodnika można nadać III lub II kategorię, jeżeli uzyskał on odpowiedni wynik rankingowy w dwóch turniejach 5 lub 6 rundowych.

 1. Sędziowanie.

Sędzią Głównym jest Aleksander Kędzierski, sędzia szachowy I klasy, nr licencji 07300142, nr telefonu: 667 831 320, e-mail: a.kedzierski@onet.pl

 1. Postanowienia końcowe.

Wzięcie udziału w turnieju i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodników i ich partii w celu promocji szachów i Organizatora.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.

O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju Katarzyną Tambor.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here