Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Rozpoczął się nabór do Budżetu Obywatelskiego 2022 w Skarżysku-Kamiennej. W 2022 roku zrealizowane będą inwestycje, o które mieszkańcy będą najpierw wnioskować, a potem na nie głosować.

Po rocznej przerwie, kiedy to w Skarżysku-Kamiennej nie przeprowadzono Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku, inicjatywa ta powraca.

Już można składać wnioski, które będą potem weryfikowane, a następnie poddane pod głosowanie.

Budżet Obywatelski 2021 Skarżysko-Kamienna – najważniejsze daty:

 • od 10 maja do 18 czerwca 2021 r. – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań
 • od 21 czerwca do 2 lipca 2021 r. – weryfikacja złożonych propozycji
 • do 5 lipca 2021 r. – ogłoszenie wyników weryfikacji
 • do 9 sierpnia 2021 r. – opracowanie i publikacja ostatecznej listy propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
 • od 30 sierpnia do 9 września 2021 r. – głosowanie mieszkańców
 • – do 10 września 2021 r. – przeliczenie głosów i przedstawienie wyników głosowania
 • – do 15 listopada 2021 r. – ujęcie wybranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok

Najprościej złożyć propozycje przez portal Budżetu Obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej. Tam też odbywa się potem głosowanie:

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski

https://skarzysko.budzet-obywatelski.org/

Podstawowe informacje o Budżecie Obywatelskim w Skarżysku-Kamiennej:

Budżet Obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami zadecydują, jak zagospodarować część budżetu miasta. Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie brać udział w wyborze tych, które będą wcielone w życie.

Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego w Skarżysku?

Środki z budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację propozycji o charakterze inwestycyjnym. Projekty powinny więc dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy. Projekty mogą być zrealizowane tylko na terenach będących własnością lub będących we władaniu miasta.

W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00. Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.

Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego w Skarżysku?

Projekt mogą zgłaszać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 lat. W przypadku osób małoletnich, między 16 a 18 rokiem życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w budżecie obywatelskim.

Jak składać wnioski do budżetu obywatelskiego w Skarżysku?

Należy pobrać formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) lub na portalu budżetu obywatelskiego. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.

Jeżeli propozycja dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na terenie której miałby być realizowany projekt.

Które propozycje do budżetu obywatelskiego w Skarżysku zostaną zrealizowane?

Pomysły do realizacji wybierają mieszkańcy miasta w drodze głosowania. O tym, które projekty trafiają pod głosowanie, decyduje komisja weryfikująca. W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana będzie zgoda opiekuna).

Zrealizowane zostają te projekty, które w głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 pula środków wynosi 400 tysięcy złotych.

Oto realizacje Budżetu Obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej w poprzednich latach:

Budżet Obywatelski 2020 w Skarżysku-Kamiennej wreszcie zrealizowany. Już możemy głosować na Budżet Obywatelski 2022

 

Budżet Obywatelski 2019 w Skarżysku – znamy wyniki głosowania

Budżet Obywatelski 2018: Zakończyło się głosowanie, poznaliśmy wyniki