Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna i jego okolice, jak również cały region, przez wiele tysiącleci były ważnym ośrodkiem wyrobu i przerobu żelaza. O tym, co działo się na naszych ziemiach mówili uczestnicy konferencji „Inwestycje banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów”.

Na konferencję zaprosili wspólnie muzeum im. Orła Białego oraz Narodowy Bank Polski, a była ona częścią projektu „ 180-lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190. rocznicę jego powstania” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

To właśnie Bank Polski, którego kontynuatorem jest obecny Narodowy Bank Polski, blisko dwieście lat temu zainwestował w budowę przemysłu metalurgicznego, dzięki czemu skarżyska Huta Rejów stała się znaczącym miejscem na mapie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

REKLAMA

Podoba Ci sie ten tekst? A może też inne na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Gości przywitali m.in. nowy dyrektor muzeum Grzegorz Bień oraz dyrektor kieleckiego oddziału NBP Wojciech Górski.

Referenci, a byli wśród nich przedstawiciele wyższych uczelni oraz muzeów, podkreślali to, że obecność rudy żelaza przyciągała w okolice dzisiejszego Skarżyska o wiele wcześniej, bo już wiele tysięcy lat temu, a surowiec ten był wykorzystywany na różne sposoby.

Osadnicy pojawili się w naszym regionie już kilkadziesiąt la temu. Ważnym prehistorycznym miejscem na mapie było Rydno. Poza rudą żelaza osadników przyciągała obecność krzemienia, ważnego materiału użytkowego ówczesnych ludzi.

Piknik Archeologiczny Praosada Rydno 2019: Zapraszamy na podróż w czasie do epoki kamienia

 

Skarżysko wraz z okolicami bardzo zyskało na znaczeniu w czasach rzymskich, kiedy to było największym w tej części Europu skupiskiem pieców do produkcji żelaza.

W średniowieczu na naszym terenie istniały kuźnice, a potem zaczęły pojawiać się wielkie piece. Cały region świętokrzyski był wówczas „fenomenem społeczno-kulturalnym”, jak określił go dr hab. Szymon Orzechowski, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Działało tu wówczas nawet do 600 tysięcy pieców dymarskich.

Skarżysko-Kamienna, w ocenie dra Jana Główki  z Muzeum Historii Kielc, było sercem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Poprzemysłowe dziedzictwo, choć po części zachowane, często ulega systematycznemu zapomnieniu, a co za tym idzie, zniszczeniu. O potrzebie zachowania tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń mówił na zakończenie konferencji historyk i regionalista Paweł Kołodziejski.

Referentami konferencji byli:

  • Dr hab. Szymon Orzechowski prof. UJK Kielce: Starożytny przemysł żelazny w górnym dorzeczu Kamiennej
  • Prof. dr hab. Jerzy Szczepański (UJK): Inwestycje Banku Polskiego w przemyśle państwowym w latach 1828–42
  • Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN Warszawa): Specjaliści zatrudnieni przy budowie i obsłudze zakładów Banku Polskiego w dolinie Kamiennej
  • Prof. dr hab. Inż. Mirosław Karbowniczek, dr inż. Ireneusz Suliga (AGH Kraków): Technologia wielkopiecowa w zakładzie hutniczym z połowy XIX wieku
  • Dr Jan Główka (Muzeum Historii Kielc): Z dziejów i tradycji uprzemysłowienia w Zagłębiu Staropolskim w XIX stuleciu
  • Dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska Kielce): Zabytki przemysłowe w Dolinie Kamiennej z czasów Banku Polskiego. Znikające dziedzictwo
  • Paweł Kołodziejski (w zastępstwie mgr inż. Katarzyny Styk z AGH Kraków): Stare fabryki – nowe wyzwanie. Turystyczne wykorzystanie poprzemysłowego dziedzictwa kultury regionu świętokrzyskiego