Krzysztof Zemeła, historyk ze Skarżyska, uhonorowany przez ministra odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

761
Krzysztof Zemeła
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Krzysztof Zemeła, historyk, wieloletni nauczyciel i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej, został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Krzysztof Zemeła, mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej, od kilkudziesięciu lat zajmuje się szeroko pojętą historią. Jest historykiem z wykształcenia i historia to dziedzina, której poświęcił znaczną część swojego życia, nie tylko zawodowego.

Wielu skarżyszczan kojarzy go jako nauczyciela historii w II liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku. Ze szkołą związany był w latach 1984–2016, a w latach 2001–2016 był jej dyrektorem.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Mickiewicz to szkoła najstarsza w Skarżysku, więc o niezwykle bogatej historii. Jako dyrektor szkoły Krzysztof Zemeła szczególnie skupił się na zbadaniu życiorysów swoich poprzedników na tym stanowisku – pierwszych dyrektorów szkoły, którymi byli kolejno ksiądz Kazimierz Sykulski oraz Andrzej Bałtruszajtis i jego żona Marta Bałtruszajtis.

Krzysztof Zemeła

Dzieje „Micka” Krzysztof Zemeła poznał więc doskonale, ale nie tylko historię swojej szkoły badał. Był wśród założycieli Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Skarżysku-Kamiennej, w tym przez jedną kadencję piastował funkcję jej prezesa. Jest też współzałożycielem i wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza (dawniej Augusta Witkowskiego) w Skarżysku-Kamiennej, współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia PraOsada Rydno, członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką. Natomiast Skarżyska Rada Kultury, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej i Kapituła nagrody „Powiatowe Dęby” to kilka z innych organów, w których zasiada Krzysztof Zemeła.

Krzysztof Zemeła zgłębiał historię nie tylko Skarżyska, ale też regionu i kraju. Poza dziejami naszych ziem od czasów średniowiecznych po najnowsze, zajmował się między innymi takim tematem jak kariery magnackich doby Wazów. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych w różnych formach, w tym artykułów naukowych, a także książek, których był autorem lub współautorem.

Jeśli chodzi o nasze miasto, to, oprócz ww. osób, wymienić należy też początki „miejskości” Skarżyska czy historię zakonu franciszkanów. Wraz z innymi historykami jest też współautorem monografii Skarżyska-Kamiennej oraz sąsiednich miejscowości: Bliżyna, Skarżyska Kościelnego i Suchedniowa.

W ostatnich latach Krzysztof Zemeła kontynuował też nauczanie w dwóch innych szkołach – Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych oraz Szkole Podstawowej nr 9. Zajmował się też archiwizacją w Muzeum im. Orła Białego.

Tak pokaźny dorobek znalazł uznanie w oczach ministra i otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Został mu ona wręczona podczas drugiej w obecnej kadencji sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Dokonania uhonorowanego przybliżył przewodniczący rady Grzegorz Małkus:

Pan Krzysztof Zemeła został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnia tą odznaką osoby wyróżniające się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Krzysztof Zemeła znany jest w naszym lokalnym środowisku jako długoletni nauczyciel i wychowawca młodzieży w skarżyskich szkołach. Jest też pionierem prawdziwie naukowych badań nad historią ziem powiatu skarżyskiego, autorem ponad stu publikacji w tym zakresie, oraz niestrudzonym popularyzatorem dziejów naszego regionu. W kontekście historii Polski istotne są też jego szeroko zakrojone badania dotyczące karier magnackich otoczenia Władysława IV Wazy, które również zaowocowały kilkoma wartościowymi publikacjami. Zorganizował też i uczestniczył w dziesiątkach konferencji, debat i wystaw dotyczących historii i kultury ziemi skarżyskiej. Jest radością i zaszczytem możliwość wręczenia Panu Krzysztofowi Zemele tego tak bardzo zasłużonego wyróżnienia. Serdecznie gratuluję!Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Grzegorz Małkus

Przewodniczący rady oraz prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki, który z wykształcenia również jest historykiem, złożyli na ręce uhonorowanego list gratulacyjny:

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz słowa najwyższego uznania w związku z odznaczeniem odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W środowisku lokalnym jest Pan cenionym nauczycielem i wychowawcą, znanym popularyzatorem dziejów naszego regionu, autorem licznych publikacji i badań naukowych nad historią ziem powiatu skarżyskiego. Niezmiernie cieszymy się, że ukoronowaniem Pana dotychczasowych działań jest otrzymanie tego niezwykle prestiżowego wyróżnienia, przyznawanego dla osób wybitnie zaangażowanych w tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Wyrażamy nadzieję, iż jest to dla Pana powód do dumy, a jednocześnie mobilizacja do dalszego niestrudzonego dzielenia się swoją pasją.

Raz jeszcze gratulujemy Panu osiągnięć i serdecznie dziękujemy za wkład w budowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta.
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki oraz Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Grzegorz Małkus

Z gratulacjami pospieszyli też inni skarżyscy historycy – obecny prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Skarżysku-Kamiennej Marcin Medyński oraz prezes Fundacji Wczoraj dla Jutra Marcin Janakowski.

Ogromnie się cieszę z tego wyróżnienia dla Krzysztofa Zemeły, ponieważ Krzysztof był nauczycielem wielu z nas, mentorem wielu z nas, później jeszcze współpracownikiem, kolegą, a dla niektórych, a nawet przyjacielem. To jest nagroda jak najbardziej zasłużona, ponieważ Krzysztof rozpoczął w pełni profesjonalne badania nad historią Skarżyska-Kamiennej i naszych ziem, jednocześnie będąc inspiracją dla wielu z nas, i dzięki temu też zajęliśmy się historią na poważnie.Marcin Medyński, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Skarżysku-Kamiennej

Do gratulacji dołącza też ProSkarżysko. Krzysztof Zemeła zawsze chętnie dzieli się z nami, a tym samym z naszymi Czytelnikami, wiedzą historyczną, a historia, w szczególności naszego miasta, to dziedzina, którą i my się zajmujemy.

Gratulujemy profesorowi dotychczasowego dorobku i życzymy kolejnych sukcesów w odkrywaniu historii!

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to