Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Na Skarżyskie Święto Fabryk 2019 złożyło się kilka mniejszych wydarzeń – nawiązujących do historii oraz kultury Skarżyska-Kamiennej i jego mieszkańców, również tych, którzy zamieszkiwali nasze tereny na długo, zanim powstało nasze miasto.

Skarżyskie Święto Fabryk to mające już kilkuletni staż wydarzenie zainicjowane przez Tomasza Juchniewicza, które swoją nazwą nawiązuje do fabrycznego rodowodu naszego miasta, choć dotyczy również innych tematów. Zdarza się, że poszczególne elementy Skarżyskiego Święta Fabryk są jedynie luźno związane ze Skarżyskim i jego fabrykami.

W tegorocznej edycji dwa pierwsze miały dość  ścisły związek z przemysłową częścią historii miasta. Największa w historii Skarżyska fabryka, czyli obecne Mesko, niegdyś noszące nazwę Państwowej Fabryki Amunicji, przyciągała do pracy tylu ludzi spoza Skarżyska, że trzeba było budować dla nich odrębne osiedla mieszkaniowe.

Przeczytaj również:

Jak powstawało Mesko


Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Powojennym osiedlem zbudowanym na potrzeby Mesko jest Milica. Po niej uczestników oprowadził przewodnik PTTK Witold Zajączkowski. Dużo miejsca poświęcił militarnemu charakterowi osiedla – zwartej zabudowie, unikalnemu ukształtowaniu budynków, a przede wszystkim obecności schronów.

Spacer po Milicy rozpoczął się przy Szkole Podstawowej nr 5, gdzie znajdował się najważniejszy schron, dla dowodzących ewentualną obroną miasta przed atakiem wrogich wojsk, a zakończył w Miejskim Centrum Kultury, które również skrywa pod sobą schron dla ludności.

Przeczytaj również:

Studenci z Kielc zwiedzali bunkry w Skarżysku

 

Po drodze uczestnicy zatrzymywali się przy grzybku wentylacyjnym schronu, w pobliżu fontanny (już przebudowanej) oraz przy pomniku Władysława Sikorskiego, którego podpis widnieje na decyzji o nadaniu praw miejskich Skarżysku.

Przeczytaj również:

10 września 1983 – odsłonięcie pomnika generała Władysława Sikorskiego

 

Druga część Skarżyskiego Święta Fabryk 2019, która odbyła się w klubie Semafor i rozpoczęła się od wykładu Agaty Mickiewicz dotyczącego Kolonii Robotniczej, czyli pierwszego osiedla wybudowanego na potrzeby Państwowej Fabryki Amunicji. Wraz z drugą częścią, tzw. Kolonią Urzędniczą, było ono wznoszone jednocześnie z budową skarżyskiej fabryki zbrojeniowej.

Agata Mickiewicz opisała wygląd osiedli, kamienic mieszkalnych, a szczególnie dużo czasu poświęciła szkole. Dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 3 po wybudowaniu w latach 30. XX wieku nosiła imię Józefa Piłsudskiego. Imię to nadano jej jeszcze za życia marszałka, na co otrzymano od niego zgodę.

Część muzyczna Skarżyskiego Święta Fabryk 2019 rozpoczęła się od czytania tekstów z płyty „Ziemia jest płaska” zespołu Dezerter. Czytali je Tomasz Juchniewicz i Mariusz Pomocnik.

Wydarzenie zakończyło się koncertem duetu Ochra, którego członkami są Piotr Dąbrowski i Radosław Herman. Nazwa zespołu pochodzi od nazwy barwnika zawierającego tlenki żelaza. Ochra była bogactwem naszych terenów w epoce kamienia, pozyskiwanym na dużą skalę m.in. na Rydnie, obszarze archeologicznym ciągnącym się w okolicach rzeki Kamiennej w kierunku Starachowic.