Uczniowie Gimnazjum nr 1 chcą być w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Przybliżyli osobę Kazimierza Sykulskiego

2049
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Julia Pająk i Igor Pasteczka, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, starają się o dostanie do tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W projekcie rekrutacyjnym opisują Kazimierza Sykulskiego, duchownego, który był proboszczem w Skarżysku, a potem został posłem.

Temat rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży 2019 to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. – Lubimy historię i chcieliśmy wziąć w takim przedsięwzięciu udział. Dodatkowo zachęcał nas nasz nauczyciel historii Piotr Kardyś – mówi Julia Pająk.

Uczniowie wraz ze swoim opiekunem wybrali właśnie księdza Sykulskiego. – Chcieliśmy uświadomić mieszkańców, że był ktoś taki jak Kazimierz Sykulski. To bardzo ciekawa postać, dużo zrobił dla Skarżyska. Miał też dobry kontakt z młodzieżą. Dziś o takich ludziach się często zapomina – dodaje Julia.

Julia Pająk i Igor Pasteczka
REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

W ramach projektu rekrutacyjnego Julia i Igor przygotowali biogram Kazimierza Sykulskiego (prezentujemy go poniżej), film z udziałem Krzysztofa Zemeły, byłego dyrektora szkoły, za której współzałożyciela można uznać właśnie księdza Sykulskiego. Uczniowie prowadzili też kampanię informacyjną wśród mieszkańców Skarżyska oraz przeprowadzili wśród nich ankietę.

Kazimierz Sykulski urodził się w 1882 roku w Końskich. Ukończył męskie progimnazjum w Sandomierzu. W późniejszych latach powrócił do tego miasta kończąc w nim seminarium duchowne. Święcenia przyjął 2 lipca 1905 roku. 29 sierpnia 1908 roku rozpoczął studia w Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii w Petersburgu. Po ukończeniu nauk i uzyskaniu stopnia naukowego wrócił do Polski, gdzie został wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą.

Po innych pracach, takich jak funkcja wikariusza w Słupi Nadbrzeżnej, czy kapelan więzienny w Radomiu, został przeniesiony w 1913 do parafii św. Józefa Oblubieńca w Skarżysku-Kamiennej (wówczas Bzinie), gdzie został proboszczem. Tam zaangażował się w Komitet Obywatelski. W jego ramach powołał sekcję szkolną, dzięki której w 1915 roku utworzono Progimnazjum Filologiczne, pierwszą szkołę średnią w Kamiennej. Ta placówka pod nazwą II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza działa po dziś dzień.

Na wiecu chłopskim, który odbył się 3 stycznia 1918 roku, otrzymał poparcie jako kandydat na posła do sejmu. 26 stycznia 1919 roku został posłem Sejmu Ustawodawczego z listy Bloku Narodowego w okręgu woj. Radomskiego. Należał wówczas do Związku Sejmowego Ludowo-Narodowego. Tego samego roku jednak zmienił partię na Narodowe Zjednoczenie Ludowe. Podczas swojej służby poselskiej brał udział w 4 komisjach: Odbudowy Kraju, Komisji Opałowej, Komisji Demobilizacyjnej oraz Komisji Opieki Społecznej.

Jego działalność dla oświaty, Kościoła, jak i poprawy stanu majątkowego osób biednych z pewnością pomogła mu w osiągnięciu celu zostania posłem. Dzięki swojej działalności ludzie uważali go za osobę kompetentną. Podczas swojej działalności politycznej poruszał szerokie spektrum tematów, takich jak kwestia zniszczeń terenów wokół linii frontów, czy zły stan polskiego szkolnictwa. W swojej utopii stawiał na rozwój młodzieży oraz naprawę powojennych zniszczeń. Skupiał się również na rozwoju warunków życia mieszkańców pomniejszych miast, jak i wsi. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku został mianowany na kapelana wojskowego. W 1922 roku został uhonorowany nominacją tajnej szambelanii papieskiej, przez co w 1925 roku przebywał w Watykanie. W 1929 roku został proboszczem parafii św. Mikołaja w Końskich, a w 1938 roku państwo uhonorowało go Złotym Krzyżem Zasługi.

W 1941 roku Kazimierz Sykulski został aresztowany po raz trzeci przez Gestapo. Został zawieziony do więzienia w Radomiu, skąd został przeniesiony do obozu Auschwitz-Birkenau. Został tam rozstrzelony 11 grudnia 1941 roku o godzinie 15:18. W 1946 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V. klasy. W 1999 roku ksiądz Sykulski został beatyfikowany przez Jana Pawła II, w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Ks. Kazimierz Sykulski (grafika: POLREGIO)

 

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny skierowany do uczniów, za którego realizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pierwsza sesja SDiM odbyła się w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – Prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej.

Kolejnym sesjom nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie prowadzonego przez posłów Sejmu RP Zespołu Organizacyjnego, który ustalił zasady rekrutacji obowiązujące do XII sesji. Od XIII sesji prace związane z organizacją projektu przejęła Wszechnica Sejmowa. Co roku 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski bierze udział w sesji plenarnej, która odbywa się 1 czerwca w Sali Posiedzeń Sejmu. Poprzedza ją proces wyłaniania uczestników oraz posiedzenie komisji problemowej, w którym udział biorą po dwa najwyżej ocenione zespoły z każdego województwa.

Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodych osób, przybliżenie im zasad funkcjonowania demokracji parlamentarnej, a także zachęcenie do podjęcia działań związanych z bieżącym tematem sesji.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to