REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Tradycją w naszym mieście jest, że w dniu Narodowego Święta Niepodległości miłośnicy królewskiej gry zasiadają przy szachownicach i rywalizują o miano mistrza.

To wydarzenie już się odbyło. Kliknij i zobacz fotorelację

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Tym razem zrobią to w błyskawiczny sposób. 11 listopada 2016 roku w Miejskim Centrum Kultury odbędą się bowiem I Mistrzostwa Skarżyska-Kamiennej w Szachach Błyskawicznych 2016.

Harmonogram turnieju:

10.15 – początek przyjmowania zgłoszeń
10.55 – zamknięcie listy startowej
11.00 – uroczyste otwarcie
11.20 – odprawa techniczna, publikacja kojarzeń
11.30 – 13.00 – rundy: I – VII turnieju zasadniczego
13.05 – I runda turnieju finałowego
13.25 – ew. dogrywki I rundy turnieju finałowego
13.35 – II runda turnieju finałowego
13.55 – ew. dogrywki II turnieju finałowego
14.05 – mecz o V i III miejsce
14.25 – ew.dogrywki meczu o V i III miejsce
14.40 – finał
15.00 – ew. dogrywka finału
15.30 – zakończenie turnieju

Harmonogram może ulec zmianie przy szybszym rozgrywaniu poszczególnych rund.

Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni pod warunkiem zgłoszenia się do 6 listopada 2016 r. i opłacenia wpisowego w wysokości 15 zł (dla juniorów, seniorów po 60. roku życia i zawodników z rankingiem FIDE min. 1700 – 10 zł). Wpisowe płatne na sali gry. Dla zawodników zgłaszających się po terminie wpisowe wzrasta o 5 zł.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na sali gry oraz potwierdzanie obecności najpóźniej do godziny 10.55.  Zawodnicy spóźnieni będą dopuszczeni do udziału w turnieju tylko za zgodą sędziego głównego.

Nagrody:

 • I miejsce – 100 zł
 • II – V miejsce – nagrody rzeczowe
 • Najlepszy junior – nagroda rzeczowa
 • Puchary i dyplomy dla najlepszych zawodników

System rozgrywek i tempo gry:

Tempo gry: 5 minut na partię na zawodnika w turnieju zasadniczym.

Turniej zasadniczy: 7 rund, systemem szwajcarskim, kojarzenie komputerowe. Po turnieju zasadniczym nastąpi faza pucharowa z udziałem 8 najlepszych zawodników (decyduje w kolejności: suma punktów, liczba zwycięstw Średni Bucholz, Bucholz, progresja).

System pucharowy będzie rozgrywany wg następującego schematu:

I runda

 • mecz A: 1-8
 • mecz B: 4-5
 • mecz C: 3-6
 • mecz D: 2-7

II runda

 • Mecze o miejsca 1-4
 • Mecz E: zwycięzca meczu A – zwycięzca meczu B
 • Mecz F: zwycięzca meczu C – zwycięzca meczu D
 • Mecze o miejsce 5
 • Mecz G: przegrany w meczu A – przegrany w meczu B
 • Mecz H: przegrany w meczu C – przegrany w meczu D

III runda – Finały

 • Mecz o 5 miejsce: zwycięzca meczu G – zwycięzca meczu H
 • Mecz o brązowy medal: przegrany w meczu E – przegrany w meczu F
 • Finał: zwycięzca meczu E – zwycięzca meczu F
 • Mecze III rundy (o 5 i 3 miejsce) będą rozgrywane w tym samym czasie, natomiast finał bezpośrednio po nich.

System rozgrywek w turnieju finałowym:

Każdy mecz rozgrywany jest dwumeczem tempem 5 minut na partię na zawodnika, przy czym zawodnik wyżej rozstawiony gra drugą partię białymi.  W przypadku remisu rozegrany zostanie Armagedon tempem 5 minut na 4 minuty, przy czym zawodnik rozstawiony ma prawo wyboru koloru.

Przepisy gry:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i postawa fair play. Przez cały czas trwania zawodów obowiązuje Aneks Przepisów Gry odnośnie partii błyskawicznych (pierwsze nieprawidłowe posunięcie przegrywa, nie ma prawa reklamacji z tytułu „gry na czas”).

Sala gry będzie przez cały czas trwania zawodów otwarta dla kibiców. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z sali gry osób utrudniających sprawne przeprowadzenie zawodów.

Zawodnicy mają prawo posiadania wyłączonego telefonu komórkowego. Jeżeli z telefonu wydobędzie się jakikolwiek dźwięk, lub nie będzie budził wątpliwości fakt, że telefon jest włączony w trakcie partii, zawodnik przegrywa partię. Kibic, który wniesie na salę gry włączony telefon komórkowy, zostanie ukarany zakazem wstępu na salę gry do czasu zakończenie rozgrywek turniejowych.

Sędziowanie:

Sędzią głównym jest Aleksander Kędzierski, sędzia szachowy II klasy, nr licencji 07300142.

Postanowienia końcowe:

Wzięcie udziału w turnieju i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zawodników i ich partii w celu promocji szachów i organizatora.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.

O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje dyrektor turnieju w porozumieniu z sędzią głównym.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to