REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

„Taka sama dla wszystkich – kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”, a na którą zaprasza Stowarzyszenie „Grupa Inicjatywna Pod Prąd”.

 

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Celem konferencji jest zaprezentować proces odzyskiwania niepodległości przez naród polski i jednocześnie zachęcać badaczy do pogłębiania wiedzy na ten temat. Organizatorzy chcą podkreślić, że proces ten to nie tylko działania zbrojne, ale też działania szerokich rzesz obywateli.

Prelekcje będą dotyczyć rejonu między Wisłą i Pilicą, a konkretnie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który, zdaniem organizatorów, miał znaczący wpływ na poruszaną tematykę.

Tematyka konferencji wpisuje się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w zakres działań Europejskich Dni Dziedzictwa 2018.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa zdjęć Wandy Sojeckiej pt. „Zauroczenie” oraz promocja trzeciego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”.

Konferencja odbędzie się 8 września 2018 r. o godzinie 11.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”. Wstęp jest wolny.

„Taka sama dla wszystkich-kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą” – program konferencji

11.00-11.10 – Przywitanie prelegentów i zebranych gości

11.10-11.30 – dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) – Kartki z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Suchedniowie. Wydarzenia. Ludzie.

11.30-11.50 – dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej) – Motywy niepodległościowe w sztuce ludowej Kielecczyzny. Wybrane przykłady.

11.50-12.10 – mgr Paweł Kołodziejski (Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach – Początki szkolnictwa publicznego w Wierzbniku 1816-1832.

12.10-12.30 – mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) – Domy dla Muz. Budownictwo Szkolne i dla kultury na Kielecczyźnie po 1918 r.

12.30-12.40 – Dyskusja

12.40-12.50 – Przerwa

12.50-13.10 – mgr Łukasz Wołczyk (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Zrozumieć Niepodległość. Chłopskie postrzeganie zmian zachodzących na wsi kieleckiej w końcu XIX i na początku XX wieku w świetle „Pamiętników Chłopskich”.

13.10-13.30 – mgr Ewa Kołomańska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie) – Materialne zachowki pamięci walk niepodległościowych z XIX wieku w krajobrazie miasta i gminy Suchedniów

13.30-13.50 – mgr Marcin Medyński (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku Kamiennej) – Dla kraju czy dla siebie? Rola suchedniowskich urzędników górniczych w podtrzymaniu polskości.

13.50-14.00 – Dyskusja

14.00-14.30 – Wernisaż wystawy fotografii Wandy Sojeckiej pt.:”ZAUROCZENIE”

14.30-15.00 – Promocja trzeciego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”

15.00-15.20 – mgr Agnieszka Włodarczyk-Mazurek (SOK „Kuźnica” w Suchedniowie) – Żelazny kapitan Jan Ostachowski. Działalność społeczna i kulturalna.

15.20-15.40 – dr Piotr Kardyś (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Pamiętnik z Syberii. Józef Zemła i polscy zesłańcy w Rosji w latach 1914-1921.

15.40-16.00 – mgr Leszek Dziedzic (Muzeum Historii Kielc) – Wizja „Przyszłych Kielc” Józefa Kłodawskiego.

16.00-16.20 – mgr Andrzej Grabkowski – Rola sztuki w zachowaniu tożsamości narodowej przed 1918 r.

16.20-16.50 – Dyskusja

16.50-17.00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to