Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

W 2020 roku mija dwadzieścia lat od założenia skarżyskiej Fundacji „Daj Szansę”, a 9 grudnia tamtego roku odbył się uroczysty koncert, który zainaugurował jej działalność. Gościem był Donald Tusk.

Fundacja „Daj Szansę” działa już dwadzieścia lat. Okrągły jubileusz przypadł na specyficzny czas. Nie ma możliwości zorganizowania wydarzeń upamiętniających te rocznice, ale zawsze możemy powspominać.

Przed samym końcem 1999 roku, a dokładnie 30 grudnia, został sporządzony akt notarialny ustanawiający Fundację „Daj Szansę”.

Tak czytamy o tym w broszurze wydanej na 10-lecie fundacji:

Idea powołania fundacji zrodziła się w 1999 roku. Bezpośrednią inspiracją był los Ireneusza Boczka, wybitnie utalentowanego ucznia Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie, pochodzącego z powiatu skarżyskiego.

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski

Irek miał już wtedy znaczące sukcesy – nagrody w konkursach pianistycznych, występy na koncertach. Podziwialiśmy jego grę, talent, ale również ogromną pracę i determinację, hart ducha w pokonywaniu trudności. Jednak ze względu na sytuację życiową groziło mu przerwanie nauki w liceum.

Radni, członkowie Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Skarżyskiego, ufundowali Irkowi stypendium, które wypłacane było od września 1999 roku do grudnia 2000 roku. Wtedy też zrodził się pomysł utworzenia fundacji.

Grupę inicjatywną tworzyli: Tadeusz Andrzejewski, Janusz Borowiec, Władysława Kuźnia (pierwsza prezes fundacji), Adam Młodawski, Elżbieta Skorupska.

Zdecydowaliśmy, że w pierwszej kolejności pomagać będziemy najzdolniejszym, najbardziej potrzebującym pomocy, ale równocześnie tym z nich, którzy własną pracą osiągnęli sukcesy i dają dowody na to, że danej im szansy nie zmarnują.

 

Fundacja została zarejestrowana w sądzie kilka miesięcy później – 21 września 2000 roku.

Ówczesny zarząd fundacji, od lewej: Elżbieta Rokita, Elżbieta Skorupska, Barbara Bilska, Władysława Kuźnia, Zofia Chrzęszczyk, Janusz Borowiec, Tadeusz Andrzejewski; fot. archiwum fundacji „Daj Szansę”

 

Tradycją fundacji są regularne koncerty charytatywne i takim też koncertem uroczyście zainaugurowano działalność fundacji. Koncert odbył się 9 grudnia 2000 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej.

Gościem specjalnym był Donald Tusk, wówczas Wicemarszałek Senatu RP, którym potem pełnił jeszcze między innymi funkcje premiera rządu polskiego i Przewodniczącego Rady Europejskiej.

Gościem honorowym koncertu inaugurującego działalność Fundacji „Daj Szansę” był ówczesny Wicemarszałek Senatu Donald Tusk; fot. archiwum fundacji „Daj Szansę”

Donald Tusk pozostawił w księdze pamiątkowej wpis:

To wielkie szczęście spotkać dobrych i mądrych ludzi spojonych naprawdę porywającą ideą. Trzymam za Was kciuki.

Donald Tusk
09.12.2000 r., Skarżysko-Kamienna

 

Donald Tusk pozostawił wpis w księdze pamiątkowej; skan z broszury na 10-lecie Fundacji „Daj Szansę”

 

Na widowni koncertu zasiadło wielu innych znamienitych gości.

Na widowni zasiedli m.in., od prawej: Wicestarosta Skarżyski Marian Oracz, Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego January Lewandowski, prezes fundacji Władysława Kuźnia, Wicemarszałek Senatu Donald Tusk, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Elżbieta Rokita; fot. archiwum fundacji „Daj Szansę”

 

Na scenie nie mogło zabraknąć pierwszego stypendysty – Ireneusza Boczka.

Ireneusz Boczek, pierwszy stypendysta Fundacji „Daj Szansę”; fot. archiwum fundacji „Daj Szansę”

 

Oprócz niego wystąpił zespół Scat Singers.

Na scenie podczas koncertu inauguracyjnego Fundacji „Daj Szansę” wystąpił zespół Scat Singers; fot. archiwum fundacji „Daj Szansę”

Początki działania fundacji, jak to często bywa w przypadku zaczynających działalność organizacji, nie były łatwe. Dalej w broszurze rocznicowej czytamy:

 

Początki były trudne, mimo wielu zabiegów nie udało nam się pozyskać większych środków na działalność statutową. Fundusz założycielski był niewielki – 4250 zł i pozostawał na lokacie bankowej. Nie mieliśmy doświadczenia ani kontaktów z podobnymi organizacjami, wszystkiego uczyliśmy się od początku.

Najwcześniej pomoc uzyskaliśmy od władz samorządowych powiatu. Za zgodą ówczesnego Przewodniczącego Rady Powiatu Januarego Lewandowskiego i Starosty Skarżyskiego Andrzeja Bętkowskiego, pracownicy Biura Rady Powiatu zapewniali obsługę kancelaryjną. Na zasadzie użyczenia mogliśmy korzystać z pomieszczeń i urządzeń biurowych Starostwa i taka sytuacja trwa do dnia dzisiejszego. Pomoc finansową uzyskaliśmy od radnych Rady Powiatu, którzy z diet wpłacili na konto fundacji w latach 2000–05 łączną kwotę 21130 złotych.

Od początku organizowaliśmy kwesty na koncertach charytatywnych, aukcje, sprzedaż cegiełek. Z każdym rokiem pozyskiwaliśmy nowych darczyńców i coraz większe środki finansowe, choć nigdy nie udało się pozyskać jednorazowo znaczących kwot, zawsze były to niewielkie wpłaty pochodzące od wielu osób.

Skromne środki finansowe nie pozwalały na tworzenie „kapitału żelaznego” który zapewniłby płynność finansową. Uznaliśmy, że nie można rezygnować lub ograniczać bieżącej działalności na rzecz zapewnienia środków na realizację zadań w bliżej nieokreślonej przyszłości.

W miarę pozyskiwania środków przydzielaliśmy stypendia jednorazowe, nagrody za osiągnięcia i inne świadczenia niezbędne do kształcenia i rozwoju uzdolnień. Często zachodziła konieczność podejmowania działań natychmiastowych, odwlekanie decyzji w czasie groziło utratą szansy przez tych, dla których fundacja została powołana.

fot. archiwum fundacji „Daj Szansę”

Przez dziś już ponad dwadzieścia lat działalności Fundacja „Daj Szansę” przekazała w formie stypendiów ponad milion złotych. Wspiera uzdolnioną i niezamożną młodzież z powiatu skarżyskiego lub mieszkającą poza nim, ale uczącą się w powiecie skarżyskim. Pomoc finansową dostają uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce, uzdolnieni artystycznie czy sportowo.

Ostatnie stypendia przekazano raptem w przeddzień rocznicy inauguracyjnego koncertu.

Oto relacja z wręczenia stypendiów Fundacji „Daj Szansę” na rok szkolny 2020/21.

Fundacja „Daj Szansę” wręczyła stypendia uzdolnionej młodzieży

 

 

Obecnie prezes Fundacji „Daj Szansę” jest Joanna Wężyk. Na ww. wręczeniu stypendiów nawiązał do rocznicy i trudnego roku, ale zapowiedziała, że kierowana przez nią organizacja wróci do swojego stałego trybu działania, jak tylko sytuacja pozwoli. Na pewno więc, prędzej czy później, doczekamy się kolejnego koncertu jubileuszowego oraz rocznicowych wydawnictw.

Fundacji „Daj Szansę” życzymy kolejnych owocnych lat działalności!

 

Źródła:

Fundacja „Daj Szansę”. Dawaliśmy szansę. 2000–2010 w opracowaniu Władysławy Kuźni, Fundacja „Daj Szansę”, Skarżysko-Kamienna 2011