Promocje na internet Scarnet - kliknij i dowiedz się więcej!
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej wraz ze współorganizatorami zaprasza na III Powiatową Grę Czytelniczą „Polski na 5”. W programie jak zawsze okazja do powtórki materiału oraz dobra zabawa.

Powiatowa Gra Czytelnicza 2019 już się odbyła. Zobacz relację:

Powiatowa Gra Czytelnicza 2019: Uczniowie klas piątych mają wiedzę na piątkę

Tegoroczna Powiatowa Gra Czytelnicza adresowana jest do grup złożonych z uczniów klas piątych ze szkół powiatu skarżyskiego. Biorący udział w grze piątoklasiści będą mieć doskonałą okazję, by powtórzyć sobie wiadomości z języka polskiego, lektur szkolnych oraz literatury popularnej adresowanej do dzieci i młodzieży.

Dla uczestników przygotowano zadania w formie gier i zabaw, które sprawdzą nie tylko wiedzę literacką, ale także spostrzegawczość, kojarzenie faktów, twórcze i logiczne myślenie.

III Powiatowa Gra Czytelnicza odbędzie się 30 maja 2019 roku. Rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie biblioteki pedagogicznej przy placu Floriańskim 1.

Termin zgłoszeń upływa 20 maja 2019 roku.

 

Tegoroczna gra została zorganizowana we współpracy ze Starostwem Skarżyskim, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej oraz miejscowymi szkołami i instytucjami. Honorowy patronat nad grą objął Starosta Skarżyski Artur Berus.

Zapraszamy do udziału!

powiatowa gra czytelnicza 2019 skarzysko

REGULAMIN III Powiatowej Gry Czytelniczej „Polski na 5”:

Postanowienia ogólne

 1. Pomysłodawcą i głównym organizatorem III Powiatowej Gry Czytelniczej „Polski na 5”, zwanej dalej Grą, jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej, zwane dalej Organizatorem.
 2. Partnerami Organizatora są­ Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej,  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,­ miejscowe szkoły i instytucje.
 1. Honorowy patronat nad Grą objął Starosta Skarżyski Artur Berus.
 2. Gra odbędzie się w dniu 30 maja 2019.
 3. Cele Gry to­ wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;­ promowanie literatury, języka polskiego i innych tekstów kultury;­ rozwijanie umiejętności logicznego myślenia z wykorzystaniem gier i zabaw umysłowych;­ promocja aktywności ruchowej.

Postanowienia szczegółowe

 1. Gra przeznaczona jest dla uczniów klas piątych ze szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego.
 2. W Grze mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły uczniów wraz z opiekunem (do trzech zespołów z każdej szkoły).
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Grze jest zgłoszenie zespołu do dnia 20 maja 2019 i dostarczenie wypełnionej Karty uczestnictwa na adres:

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
ul. Plac Floriański 1
26-110 Skarżysko-Kamienna

lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej wypełnionego skanu Karty uczestnictwa na adres: biblioteka@pcreskarzysko.pl (Karta uczestnictwa w załączniku).

 1. Gra rozpocznie się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej o godzinie 10 00 . Gra zakończy się o godzinie 13 00.
 2. Przed rozpoczęciem Gry uczestnicy otrzymają Karty Gry i wskazówki dotyczące przebiegu zabawy.
 3. Gra będzie się toczyć w poszczególnych Punktów Kontrolnych Gry zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
 4. W każdym Punkcie Kontrolnym obecni będą animatorzy, którzy wyjaśnią zasady poszczególnych konkurencji i wręczą zadanie do rozwiązania.
 5. W trakcie Gry przynajmniej jeden z członków zespołu (lub opiekun) powinien mieć dostęp do Facebooka Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.
 6. Tematyka zadań będzie związana ze znajomością lektur szkolnych objętych programem nauczania w szkole podstawowej (do poziomu klasy piątej), literatury popularnej dla dzieci i młodzieży, teorii literatury i języka polskiego oraz innych tekstów kultury.
 7. Za rozwiązanie zadania uczestniczy otrzymają punkty. Punktacja będzie zależeć od poprawności i/lub czasu rozwiązania zadania. Uczestnicy otrzymają wpis do Karty Gry poświadczający zaliczenie zadania.
 8. Decyzja animatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna.
 9. Wszelkie próby wywierania wpływu na animatorów i ich decyzje oraz zachowania niezgodne z Regulaminem mogą stanowić podstawę do dyskwalifikacji uczestników.
 10. Zwycięzcą Gry będzie zespół, który uzyska największą liczbę punktów.
 11. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilka zespołów Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki, w celu wskazania zwycięzców.
 12. Zwycięzcom Organizator przyzna nagrody rzeczowe.
 13. Rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu Gry przez wszystkich uczestników.

Postanowienia końcowe

 1. Gra będzie toczyć się w przestrzeni miejskiej, dlatego uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
 2. Nad zachowaniem bezpieczeństwa uczniów czuwają opiekunowie.
 3. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania, poruszają się pieszo.
 4. Regulamin Gry i Karta uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Organizatora (http://pppskarzysko.pl/).
 5. Udział w Grze jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Udział w Grze jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunków uczestników przez Organizatora. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć lub filmów wykonanych podczas Gry, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach informacyjnych i promocyjnych.
 7. Udział w Grze jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników. Przetwarzanie danych w PCRE reguluje polityka RODO (Zakładka na stronie Organizatora).
 8. W kwestiach nieprzewidzianych Regulaminem oraz w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 10. Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatora: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna tel. 41 253 14 63, e-mail: biblioteka@pcreskarzysko.pl.

Załącznik: Karta uczestnictwa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here