Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Elementem tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Skarżysku, podobnie jak przed rokiem, będzie Powiatowy Bieg Niepodległościowy. Zapisy już się rozpoczęły.

Zawodnicy będą mieli do przebiegnięcia 10 kilometrów ulicami miasta, a start i meta będą znajdować się przy Zespole Szkół Technicznych na ul. Tysiąclecia. Bieg odbędzie się w niedzielę 12 listopada 2017 roku o godz. 12.00.

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski

 

Zapisy prowadzone są on-line na stronie: http://kepasport.pl/wydarzenie/ii-bieg-niepodleglosciowy-w-skarzysku-kamiennej

Nagrody:

W klasyfikacji generalnej nagrody finansowe otrzyma troje najlepszych kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce – 500 zł
 • II miejsce – 300 zł
 • III miejsce – 200 zł

Nagrody finansowe przyznane będą również za zdobycie pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn:

 • do 20 lat
 • 20–30 lat
 • 30–40 lat
 • 40–50 lat
 • powyżej 50 lat

Trasa (2 pętle pod 5 km): Zespół Szkół Technicznych ul. Tysiąclecia 22 – Piłsudskiego – Żeromskiego – Moniuszki – Spółdzielcza – Sezamkowa – Orla – Moniuszki – Świętokrzyska – Armii Krajowej – Stokowa – Grottgera – Konarskiego – Armii Krajowej – Krasińskiego – Okrzei – Słowackiego – Tysiąclecia.

Potwierdzeniem udziału jest wpłata wpisowego w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia elektronicznego. W przypadku braku opłaty zgłoszenie będzie traktowane jako nieaktualne. Wpisowe wynosi 30 zł (w dniu zawodów – 40 zł).

Organizatorami Biegu Niepodległościowego są Starostwo Powiatowe w Skarżysku oraz stowarzyszenie „Towarzystwo Impuls”.

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu!

W niedzielę 12 listopada od godz. 12.00 do 14.00 z ruchu całkowicie zostaną wyłączone ulice: Tysiąclecia, Piłsudskiego, Żeromskiego, Moniuszki, Spółdzielcza, Sezamkowa, Orla, Moniuszki, Świętokrzyska, Armii Krajowej, Stokowa, Grottgera, Konarskiego, Armii Krajowej, Krasińskiego, Okrzei, Słowackiego.

Utrudnienia w ruchu mogą występować również w obrębie obejmującym wewnętrzny obszar nakreślony przez podane ulice.

Warunkowa możliwość wjazdu do strefy oraz wyjazdu z niej odbywać się będzie ulicami Wileńską oraz Mickiewicza.

 

Powiatowy Bieg Niepodległościowy 2017 Skarzysko - utrudnienia w ruchu dla kierowców
Utrudnienia w ruchu drogowym podczas Powiatowego Biegu Niepodległościowego (grafika Starostwo Powiatowe)

Regulamin II Biegu Niepodległościowego Skarżysko 2017:

1.ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie TOWARZYSTWO IMPULS w Skarżysku-Kamiennej, ul. Kościuszki 38, 26-110 Skarżysko-Kamienna, KRS: 0000037942, NIP: 6631692720, REGON: 291434431
 • Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Przy współudziale:

 • Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
 • Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej,
 • Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej,
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej,
 • Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,

Dyrektor biegu:

 • Beata Wojciechowska – Tel. 503 151 945
 • Łukasz Wisowaty – Tel. 697 731 654
 1. CEL IMPREZY:
 • upamiętnienie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
 • integracja mieszkańców  powiatu  skarżyskiego  podczas  jednego,  wspólnego  biegu niepodległościowego,
 • zainteresowanie różnych środowisk społecznych i wiekowych historią naszego narodu,
 • popularyzacja biegania jako jednej z form zdrowego stylu życia,
 • promocja Powiatu Skarżyskiego,
 • integracja osób aktywnych ruchowo.
 1. MIEJSCE I TERMIN:

12.11.2017r. Skarżysko-Kamienna – al. Tysiąclecia 22 – przed ZST  (start i meta) Start godz.12.00

 1. TRASA BIEGU:

Dystans 10 km. ulicami miasta Skarżyska-Kamiennej. Biegacze biegną dwie pętle ( pętla – 5 km). Trasa posiada atestację wykonaną przez atestatora PZLA. Limit czasu pokonania pełnego dystansu: 2 godziny.

 1. UCZESTNICTWO:

Prawo  do  samodzielnego  udziału  w  biegu  mają  wszystkie  osoby  narodowości  polskiej,  które ukończyły 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie mają obowiązek złożyć u organizatora pisemną zgodę  rodziców  lub opiekunów,  a  osoby,  które  nie  ukończyły  16  lat,  mają  prawo  udziału  pod bezpośrednią  opieką  rodziców  lub  opiekunów.  Organizator  nie  przewiduje  udziału  osób poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich,  a także odrębnej  klasyfikacji  dla  osób niepełnosprawnych.  Uczestnicy  biorą  udział  w  biegu  na  własną  odpowiedzialność.  W  razie zaistnienia  zdarzeń  losowych  podczas  trwania  imprezy  uczestnicy  nie  będą  wnosili  żadnych roszczeń  w  stosunku  do  organizatora.  Regulamin  biegu  dostępny  jest  na  stronie: www.skarzysko.powiat.pl  oraz  w  Biurze  Zawodów  w  budynku  ZST  ul.  Tysiąclecia  22  w Skarżysku-Kamiennej.

6.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW BIEGU:

 • stosowanie się do postanowień organizatora
 1. ZGŁOSZENIA i OPŁATY:

Zgłoszenia  należy  dokonywać  drogą  elektroniczną  pod  adresem  http://kepasport.pl/wydarzenia,  a także w dniu zawodów w biurze organizatora od godz. 9.00 do 11.00 rano.

Potwierdzeniem udziału będzie wpłata wymaganej kwoty w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia elektronicznego. W przypadku braku opłaty zgłoszenie będzie traktowane jako nieaktualne.

Opłata wpisowego wynosi 30 zł (przelew do 9.11.2017 – wpłat można dokonać przelewem on-line na stronie www.kepasport.pl bezpośrednio po zapisaniu się lub z listy startowej

W dniu zawodów – 40 zł  (gotówka – 12.11.2017)

 1. BIURO ZAWODÓW:

Biuro  zawodów  mieścić  się  będzie  w  budynku  ZST  ul.  Tysiąclecia  22  w  Skarżysku-Kamiennej, czynne 12.11.2017 – w godz. 09.00-14.00.

 1. PAKIET STARTOWY:

Każdy uczestnik przed biegiem otrzyma:

 • jednorazowy numer startowy,
 • zwrotny chip,
 • upominek okolicznościowy,

Natomiast po zakończeniu biegu otrzyma:

 • pamiątkowy medal,
 • posiłek.

Szatnia  znajdować  się  będzie  w  budynku  ZST  ul.  Tysiąclecia  22.  Organizator  nie  bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

10.NAGRODY:

W  klasyfikacji  generalnej  nagrody  finansowe  otrzymają  po  trzy  najlepsze  osoby  w  kat.  Kobiet  i

Mężczyzn:

 • I Miejsce – 500 zł
 • II Miejsce – 300 zł
 • III Miejsce – 200 zł

Ponadto organizator przewiduje nagrody finansowe za zdobycie pierwszego miejsca w kategoriach wiekowych wśród kobieta i mężczyzn:

 • do 20 lat
 • 20-30 lat
 • 30-40 lat
 • 40-50 lat
 • Powyżej 50 lat.

Osobom nagrodzonym w klasyfikacji generalnej, nie będzie przysługiwać nagroda w kategoriach wiekowych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W  przypadku  rezygnacji  z  kontynuowania  biegu  uczestnik  powinien  powiadomić  osobę odpowiedzialną  za  organizację  biegu:  Beatę  Wojciechowską  –  tel.  503 151 945  lub  Łukasza Wisowatego – tel. 697 731 654. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 300 osób oraz  zmiany  treści  regulaminu  przed  rozpoczęciem  imprezy.  Wszystkie  kwestie nieuregulowane niniejszym  regulaminem  rozstrzyga  organizator.  Rezygnacja  ze  startu  uprawnia  jedynie  ze  skorzystania  z pakietu startowego.

Uczestnik  musi  wyrazić  akceptację  wymogów  zawartych  w  niniejszym  Regulaminie,  w  tym wyrazić  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.926, ze zm.). Organizator zastrzega  sobie,  a  także  podmiotom  z  nim  powiązanym,  prawo  do  przeprowadzenia  z  każdym  z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny  lub  głosu  oraz  innych  materiałów  pochodzących  lub  związanych  z  uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja.

Organizator  zastrzega  sobie  również,  a  także  swoim  reprezentantom  i  podmiotom  powiązanym, prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  na  całym  świecie  wszelkich  zdjęć,  materiałów filmowych,  wywiadów  i  nagrań  dźwiękowych  przedstawiających  Uczestników.  Tego  rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach  internetowych  i  na  wystawach,  mogą  być  wykorzystywane  na  potrzeby  reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez  Organizatora  i  podmiotów  z  nim  powiązanych.  Jednocześnie  Uczestnik  przyjmuje  do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny,  głosu  czy  też  informacji  biograficznych  Uczestnika.

Uczestnik  oświadcza,  że Organizator,  ani  podmioty  z  nim  powiązane,  nie  są  i  nie  będą  zobligowane  do  uiszczenia jakichkolwiek  opłat  związanych  z  uprawnieniami  opisanymi  w  niniejszym  punkcie.  Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

Organizatorzy, sponsorzy, partnerzy:

Organizatorem II Powiatowego Biegu Niepodległościowego są Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls. Wsparcia przy organizacji imprezy udzielają: Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Związek Strzelecki „Strzelec”, Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Sponsorami strategicznymi Biegu są: PPHU Wtórpol Sp. z o.o. oraz Celsium Sp. z o.o.

Ponadto w gronie sponsorów znaleźli się: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Biuro Rachunkowe Monika Mularczyk w Suchedniowie, Centrum Handlowe Hermes, Centrum Nekropolis, Centrum Dietetyczne Naturhouse Skarżysko, Piekarnia BATMAR, Usługi Ubezpieczeniowe i Finansowe Rafał Blajerski, Techsat24.pl, Lewiatan, EKO-DOM, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej, Kombinat Formy, Mad Box.

II Powiatowy Bieg Niepodległościowy w Skarżysku-Kamiennej