REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

1 października 1915 roku jest datą rozpoczęcia działalności dzisiejszego II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej. Tak długa historia szkoły obfituje w wiele wydarzeń, zarówno ciekawych, jak i tragicznych.

Obecne II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej to szkoła o bogatej historii. W końcu jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Na kartach historii szkoły zapisało się wiele wydarzeń, a jej historię stanowi ogromne grono osób – w tym uczniów, absolwentów i kadry pedagogicznej.

Dzisiejsze II LO nie od początku istnienia było ogólniakiem (było też jednocześnie podstawówką!), nie od początku miało siedzibę tu, gdzie teraz, a nawet nie od początku było „Mickiem”. Ale po kolei.

ii liceum skarzysko archiwalne zdjecia
Obecny budynek II LO w Skarżysku w budowie – rok 1928; zdjęcie ze zbiorów Krzysztofa Zemeły

II LO – szkoła starsza niż miasto

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Początki 20. wieku to dynamiczny rozwój osady Kamienna, która z czasem zyskała prawa miejskie i stała się miastem Skarżysko-Kamienna. Przybywało zakładów pracy, przybywało mieszkańców, a więc siłą rzeczy przybywało dzieci i młodzieży muszącej gdzieś pobierać naukę.

Ciekawostki z II LO:
Pierwszym dyrektorem szkoły był duchowny – ksiądz Kazimierz Sykulski, który w późniejszych latach został też posłem na sejm. Zmarł śmiercią męczeńską w obozie w Oświęcimiu. W 1999 roku został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Od 1914 roku w Skarżysku istniał Komitet Obywatelski, organizacja w stylu dzisiejszych stowarzyszeń czy fundacji, a w jej ramach działała komisja szkolna, która za cel obrała sobie założenie szkoły ponadpodstawowej z prawdziwego zdarzenia.

Ciekawostki z II LO:
W początkach istnienia szkoły lekcje zaczynały się i kończyły modlitwą.

Szkoła została założona 1 października 1915 roku, a nazywała się Progimnazjum Filologiczne. Był to odpowiednik dzisiejszych szkół średnich, ale w pełni szkołą średnią nie był. Początkowo szkoła nie miała prawa przeprowadzać egzaminów maturalnych.

Powyższa data wyjaśnia, dlaczego szkoła często określa się mianem „szkoły starszej niż miasto”. Skarżysko otrzymało bowiem prawa miejskie w 1923 roku.

Ciekawostki z II LO:
W początkach istnienia szkoły nie było semestrów. Rok szkolny składał się z trzech tercjałów. To oznaczało o jedną serię zaliczeń więcej 🙂

Początkowo szkoła nie miała obecnego, własnego budynku. Siedzib miała kilka, w większości w domach prywatnych w dzisiejszej dzielnicy Kamienna.

Pierwszym dyrektorem szkoły został ksiądz Kazimierz Sykulski, który przewodniczył Komisji Szkolnej Komitetu Obywatelskiego. Początkowo dzisiejszy „Micek” był szkoła prywatną, więc uczniowie płacili czesne.

13 czerwca 1999 – beatyfikacja księdza Kazimierza Sykulskiego

 

Ciekawostki z II LO:
Szkoła kilkukrotnie zmieniała adres wskutek zmian nazwy ulicy. Dzisiejsza Piłsudskiego to kiedyś Konarskiego, a jeszcze wcześniej Szkolna.

Od drugiego roku szkolnego w historii szkoły jej dyrektorem został Andrzej Bałtruszajtis. Bardzo się dla jej rozwoju zasłużył. To dla Andrzeja Bałtruszajtisa wkrótce uczniowie zasadzili dąb pamięci, który niedawno, przy budowie nowej hali, uległ zniszczeniu. Do dziś został tylko pamiątkowy kamień, a przy nim posadzono nowy dąb.

Ciekawostki z II LO:
W początkowych latach istnienia szkoły dyrektorami było małżeństwo – najpierw Andrzej Bałtruszajtis (1916–1930), a potem jego żona Marta Bałtruszajtis (1930–1939, 1945–1947). Byli zasłużeni dla Skarżyska nie tylko na polu oświaty. Ich imieniem nazwano rondo na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej.

W 1918 roku szkoła przekształcona została w 8-klasowe Koedukacyjne Gimnazjum Filologiczne, a prawa do przeprowadzania matur otrzymała w 1923 roku. Wtedy to przystąpiło do niej 10 uczniów VIII klasy.

Ciekawostki z II LO:
1923 r. – odbyła się pierwsza matura w szkole. Zdawało 10 uczniów. Świadectwo maturalne nr 1 miał Florian Barciński.

W tym samym roku następują kolejne zmiany zasad działania szkoły i jej nowa nazwa to Gimnazjum Koedukacyjne Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej.

ii lo skarzysko kamienna
Budynek II LO w Skarżysku w 20-lecie międzywojennym; zdjęcie ze zbiorów Krzysztofa Zemeły

 

Rok 1930 przyniósł kolejną zmianę nazwy – na Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej, a patronem został August Witkowski, wybitny fizyk, wykładowca dyrektora Andrzeja Bałtruszajtis i jego żony Marty, która zastąpiła męża na stanowisku dyrektora.

Marta i Andrzej Bałtruszajtisowie – „siłaczka” i „pionier” czasów budowy Skarżyska po odzyskaniu niepodległości

Ciekawostki z II LO:
W początkach istnienia szkoły były osobne przerwy dla chłopców i dziewcząt – po 5 minut. Cała przerwa trwała 10 minut.
ii lo skarzysko stare zdjecia
Budynek szkoły w 1938 roku; fot. mickiewicz.net

Tajne nauczanie w czasie II wojny światowej

To właśnie Marta Bałtruszajtis przeprowadziła szkołę przez „noc pełną koszmarów”, jak czas wojny w Skarżysku określił historyk Marcin Medyński. Budynek we wrześniu 1939 roku zajęli Niemcy, ale nauka trwała nadal. Do świąt Bożego Narodzenia nauka odbywała się w SP 1. Potem edukacja musiała zejść do podziemia. Formalnie od 1939 do 1945 roku szkoła nie istniała.

Ciekawostki z II LO:
W początkach istnienia szkoły szkoła była prywatna, a uczniowie płacili czesne.

Heroicznym wysiłkiem uczniów i nauczycieli udawało się szerzyć wiedzę na tajnych kompletach, które odbywały się w prywatnych domach, w tym w domu Mary Bałtruszajtis.

Ciekawostki z II LO:
Wielu uczniów szkoły ochotniczo ruszyło na wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku. Nie wszyscy przeżyli, a wielu nie wróciło już do nauki w szkole.

Od „jedenastolatki” do dzisiejszego liceum

Po zakończeniu wojny i okupacji szkoła wznowiła działalność. Kolejne lata były czasem wielu zmian, również w systemie edukacji. Efektem było między innymi to, że w latach 1948–1965 szkoła była tzw. jedenastolatką, czyli szkołą składającą się ze szkoły podstawowej i liceum. W 1957 roku nastąpiła zmiana patrona szkoły, którym został Adam Mickiewicz.

Ciekawostki z II LO:
Przez wiele lat po II wojnie światowej w szkole funkcjonowały jednocześnie szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Jako samodzielne liceum ogólnokształcące szkoła funkcjonuje od 1965 roku. Wtedy odłączono szkołę podstawową.

Rok 1965 przyniósł rozdzielenie SP i LO i szkoła już niezmiennie do dziś jest II Liceum Ogólnokształcącym. Przeniesiona podstawówka stała się dzisiejszą SP 7.

Ciekawostki z II LO:
Przed II wojną światową w szkole działało koło szybowcowe. Prowadził je nauczyciel Franciszek Mendyk. Tam przygodę z lotnictwem rozpoczęli uznani piloci, m.in. Kazimierz Bernas, Kazimierz Makówka, Brunon Kudrewicz, Ryszard Zygmuntowicz.

W 2015 roku II Liceum Ogólnokształcące hucznie obchodziło 100-lecie istnienia, a towarzyszył mu zjazd absolwentów. Absolwenci szkoły nie czekają na zjazdy, aby po latach spotkać się w murach swojej „budy”. Sami też organizują spotkania, a nierzadko przerwa od opuszczenia przez nich szkoły to ładnych kilkadziesiąt lat.

Jestem! Obecna! – absolwenci Mickiewicza spotkali się po ponad 50 latach

 

Rok 2020 to również ważny rok dla szkoły. Uczniowie mają od teraz przestronną, z prawdziwego zdarzenia halę sportową, której otwarcie nastąpiło wraz z rozpoczęciem roku. Budowa hali nie miała szczęścia, ponieważ w trakcie budowy uległa częściowemu zawaleniu. Mickiewicz będzie się dzielił halą z Elektrykiem.

Powiatowe rozpoczęcie roku w powiecie skarżyskim z otwarciem hali dla Mickiewicza i Elektryka

Regulamin szkoły z początkowych lat:

W szkole

 1. Przychodź do szkoły na oznaczoną godzinę, nie spóźniaj się i nie przychodź zbyt wcześnie.
 2. Lekcje zaczynają si o 8.30 rano
 3. W klasie siadaj na swojem miejscu – nie wchodź do innej klasy.
 4. Po skończonej pauzie nie wychodź na środek sali, nie pisz i nie rysuj bez potrzeby po tablicy.
 5. Wystrzegaj się wrzasku i krzyku poza lekcją i na lekcji siedź spokojnie i uważnie, z kolegami nie rozmawiaj.

Względem nauczycieli

 1. Kochaj i szanuj swoich nauczycieli – oni ci zastępują miejsce rodziców – bądź im posłuszny.
 2. Wstań, gdy nauczyciel wchodzi klasy lub mówi do ciebie.
 3. Odpowiadaj tylko zapytany i gdy nie rozumiesz lekcyi lub mówi do ciebie.
 4. Wezwany do tablicy na środek, ukłoń się nauczycielowi.
 5. Mów zawsze prawdę i nie okłamuj swoich nauczycieli. Kłamstwo jest rzeczą brzydką, niegodną człowieka, jest grzechem, którym się ludzie i Bóg brzydzą.

Względem kolegów

 1. Bądź grzeczny i usłużny dla swoich kolegów i koleżanek.
 2. Żyjcie ze sobą w zgodzie jak bracia i siostry.
 3. Nie bij się z drugimi i nie przezywaj. Nie skarż się o lada drobnostkę na kolegę.
 4. Nie zazdrość nikomu, lecz staraj się dorównać tym, którzy więcej od ciebie wiedzą lub lepiej się zachowują.
 5. Nie podpowiadaj, gdy kolega odpowiada lekcyę.
 6. Nie spisuj ćwiczeń, lecz staraj się samodzielnie pracować.
 7. Nie przeglądaj cudzych rzeczy, bron Boże, nie przywłaszczaj sobie cudzej własności.
 8. Nie wyśmiewaj się z kolegów, którym nauka trudniej idzie, lecz staraj się im pomagać, jeśli możesz.

Względem szkoły

 1. Szanuj dom szkolny i nie psuj szkolnych rzeczy. Nie rysuj na ścianach i ławkach.
 2. Nie pluj na podłogę i nie rzucaj papierków. Nie wchodź do klasy z zabłocenemi butami.
 3. Ubranie ciepłe i czapkę zostawiaj w szatni, lecz nie zrzucaj z wieszadła cudzego ubrania.
 4. Znalezione przedmioty oddaj właścicielowi lub opiekunowi klasy.

Poza szkołą

 1. Nie włócz się po ulicach i nie przynoś wstydu szkole, do której uczęszczasz. Od Wszystkich Świętych aż do 1-go kwietnia możesz tylko do godziny 6-ej, a od 1-go kwietnia począwszy tylko do godziny 8-mej wieczorem chodzić po ulicach.
  Nie uczęszczaj do lokali publicznych bez pozwolenia szkoły lub towarzystwa rodziców – co się zaś tyczy widowisk i odczytów to nawet w towarzystwie rodziców bez pozwolenia szkoły na takowym obecnym być nie możesz.
  Nie pal tytoniu.
 2. Przy spotkaniu z nauczycielem ukłoń się grzecznie, a na wezwanie zbliż się natychmiast.
 3. Przygotuj pilnie lekcye na dzień następny.
 4. Ne pisz na ścianach i płotach.
 5. Bądź dla wszystkich grzeczny i nie zapominaj, że jesteś uczniem szkoły polskiej.

Dyrektor szkoły Andrzej Bałtruszajtis
Prezes Rady Opiekuńczej ks. Kazimierz Sykulski

Kamienna, dn. 8 listopada 1916 r.

Ciekawostki z II LO:
Szkoła została przedstawiona w powieści „Słoneczniki”, którą napisała Halina Snopkiewicz, była uczennica szkoły.

Ważne daty dzisiejszego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej:

01.10.1915 – data inauguracji działalności szkoły

29.10.1915 – odbyły się pierwsze lekcje

02.09.1916 – kierownictwo szkoły przejął Andrzej Bałtruszajtis

23.08.1930 – nadanie szkole imienia Augusta Witkowskiego

08.09.1945 – budynek szkoły zajęli Niemcy

01.10.1947 – nowym dyrektorem został Stefan Tarnowski zastępując Martę Bałtruszajtis

09.01.1957 – zmiana patrona na Adama Mickiewicza

01.09.1965 – szkołą uzyskała obecną nazwę. Szkołę podstawową odłączono i przeniesiono na ul. Zielną (obecna SP 7)

Ciekawostki z II LO:
W czasie II wojny światowej na parterze szkoły Niemcy zorganizowali stajnie dla koni.

Historia zmian nazwy dzisiejszego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej:

1915 – Progimnazjum Filologiczne

1923 – Gimnazjum Koedukacyjne Komitetu Obywatelskiego

1930 – Gimnazjum Koedukacyjne im. Augusta Witkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Szkoły średniej

1945 – Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Augusta Witkowskiego

1948 – Państwowa Szkoła 11-letnia Stopnia Licealnego i Podstawowego im. Augusta Witkowskiego

1952 – 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca im. Augusta Witkowskiego

1957 – 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca im. Adama Mickiewicza

Ciekawostki z II LO:
Pierwszym patronem szkoły nie był Adam Mickiewicz. Był nim prof. August Witkowski, wykładowca Marty i Andrzeja Bałtruszajtisów, dyrektorów i nauczycieli szkoły, z czasów studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adam Mickiewicz został patronem w 1957 roku.

Zjazdy absolwentów dzisiejszego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej:

I – 29.06.1934
II – 21-22.05.1966 – 50-lecie szkoły
III – 13.10.1990 – 75-lecie szkoły
IV – 14.10.1995
V – 12.10.2002
VI – 15.10.2005 – 90-lecie szkoły
VII – 17.10.2015 – 100-lecie szkoły

Ciekawostki z II LO:
Szkoła bardzo długo nie miała hali sportowej. Dotychczasową oddano w latach 70 XX wieku. Od 2020 roku szkoła ma już nową, większą, którą będzie się dzielić z Zespołem Szkół Technicznych.

Dyrektorzy II LO w Skarżysku szkoły na przestrzeni lat:

Ks. Kazimierz Sykulski 1915–1916
Andrzej Bałtruszajtis 1916–1930
Marta Bałtruszajtis 1930–1939, 1945–1947
Stefan Tarnowski 1947–1952
Jan Wantuch 1952–1958
Bolesław Wójcik 1958
Regina Uszyńska 1958–1962
Józef Sadowski 1962
Zbigniew Chyb 1962–1972
Józef Rell 1972–1974
Józef Jarząbek 1974–1980
Zdzisław Piękoś 1980–1987
Zuzanna Rokosz 1987–1992
Cezary Ciosk 1992–2001
Krzysztof Zemeła 2001–2016
Paweł Buryło 2016 – nadal

 

Źródła:

Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego, pod redakcją Krzysztofa Zemeły i Grzegorza Miernika, Instytut Historii WSP w Kielcach, Skarżysko-Kamienna, 1999

Skarżyski Słownik Biograficzny, pod redakcją Krzysztofa Zemeły, Muzeum im. Orła Białego, Skarżysko-Kamienna, 2008
Szkoła starsza niż miasto. 100-lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza d. Augusta Witkowskiego, II Liceum Ogólnokształcące w Skarzysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, 2015
Krzysztof Zemeła – Andrzej Bałtruszajtis. Rzecz o pionierze skarżyskiej oświaty i orędowniku nadania praw miejskich Kamiennej, Skarżysko-Kamienna 2005
Krzysztof Zemeła – Skarżyska siłaczka. Marta Schuberth Bałtruszajtis. Skarżysko-Kamienna 2015

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to