konkurs rodzina zastępcza warto skarzysko
Praca Zofii Kamińskiej, która zajęła I miejsce w jednej z kategorii w 2015 roku
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

„Rodzina zastępcza? Warto!” to coroczny konkurs plastyczny i fotograficzny organizowany przez skarżyski PCPR. Może w nim wziąć udział każdy, bez względu na wiek.

Październik jest miesiącem działań informacyjnych na temat rodzin zastępczych. Akcja nosi nazwę „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”. Konkurs jest jednym z elementów propagujących rodzicielstwo zastępcze.

 


Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku zaprasza wszystkich do udziału, bez względu na wiek.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach tematycznych:

  • prace plastyczne wykonane w dowolnej technice w formacie A4 (prace przestrzenne nie powinny być większe niż 210mm x 297mm x 297mm),
  • fotografie wywołane lub wydrukowane w formacie A4.

Zdajemy sobie sprawę, że temat konkursu nie jest łatwy. Tym bardziej liczymy na Państwa wrażliwość i pomysłowość. Mamy nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do skutecznej promocji rodzinnej pieczy zastępczej, bo warto!

Kategorie wiekowe:

  • do 6 lat,
  • 7–12 lat,
  • 13–18 lat,
  • powyżej 18 lat.

Gdzie przynieść prace konkursowe?

Prace należy składać od 16 października 2017 r. od godz. 10.00 do 27 października 2017 r. do godz.  15.00 w siedzibie PCPR w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1 (parter).

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek jej autora.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 30 października 2017 r. o godz. 12.00. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej PCPR.

Prace zostaną wystawione za wystawie pokonkursowej w siedzibie PCPR

Ważne!

Jeden autor może złożyć maksymalnie jedną pracę plastyczną i/lub do trzech fotografii.

Do prac należy dołączyć oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich o treści:

Oświadczam, iż zrzekam się praw autorskich do wykonanej przeze mnie pracy na rzecz organizatorów konkursu.
Miejscowość, data
Czytelny podpis autora pracy lub czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Tworzenie rodzin zastępczych to jeden z celów istnienia PCPR. Rodzina zastępcza to forma zapewnienia rodzinnej formy opieki dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej. W wielu przypadkach jedynie rodzice zastępczy są w stanie stworzyć dziecku najbardziej przyjazne środowisko wychowawcze, oczywiście po prawidłowo funkcjonujących rodzicach biologicznych.

Informacje, jak zostać rodziną zastępczą można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.