lucyna kozlowska
Lucyna Kozłowska
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Lucyna Kozłowska, wycinankarka ze Skarżyska-Kamiennej, która pielęgnuje tradycję świętokrzyskiej wycinanki ludowej, poprowadzi warsztaty internetowe „Gigabajty tradycji, transfer doświadczeń”, na które zaprasza Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD z Suchedniowa.

Warsztaty mają na celu odkrywanie i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa, jaką jest świętokrzyska wycinanka ludowa, jej popularyzację w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym oraz międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności.

– Chcemy uchronić od zapomnienia mistrzowski kunszt twórczyni ludowej ze Skarżyska, Lucyny Kozłowskiej, która będzie odkrywać przed nami tajnik sztuki wycinankarskiej i dzielić się swoją pasją. Chcemy inspirować się nawzajem pięknem wycinanki, uczyć się jej wykonywania, tworzyć, podziwiać, szukać nowych pomysłów na jej zaistnienie w otaczającej nas przestrzeni. Chcemy ze świętokrzyskiej wycinanki ludowej uczynić unikalny produkt lokalny – informuje suchedniowskie stowarzyszenie.

Nauka będzie miała formę cyklu warsztatów online, podczas których uczestnicy będą mogli nauczyć się wykonywania wycinanki ludowej wg. unikalnych, tradycyjnych wzorów i technik stosowanych w regionie.

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski

Wszystko będzie się odbywać w internecie. Na Facebooku na potrzeby warsztatów są założone profil i grupa, a filmy będą publikowane również na YouTube. Aby wziąć udział w warsztatach wycinanki, należy aktywnie udzielać się na profilu i w grupie.

Profil na FB: https://www.facebook.com/swietokrzyskawycinankaludowa/

Grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/3114952711945588

Na warsztaty on-line składać się będzie 7 filmów instruktażowych prezentowanych od czerwca do listopada 2020 r. Scenariusz warsztatów online obejmuje część wykładową oraz instruktażową – pokaz sztuki wycinankarskiej od podstaw przez kolejne, coraz bardziej zaawansowane etapy.

Jesienią zostanie ogłoszony konkurs na najciekawszy pomysł na promocję świętokrzyskiej wycinanki ludowej jako lokalnego dziedzictwa kulturowego, z zastosowaniem niekonwencjonalnych technik, nowych mediów itp.

Podsumowaniem projektu będzie wirtualny wernisaż wystawy w grudniu 2020. Wystawa prezentować będzie prace uczestników oraz mistrzyni. Wernisaż będzie miał charakter otwartego wydarzenia live. Podczas wernisażu ogłoszone zostaną wyniki konkursu, a autorzy najlepszych pomysłów zostaną nagrodzeni przez starostę skarżyskiego.

Warsztaty zostały objęte honorowym Patronatem Starosty Skarżyskiego Artura Berusa oraz Burmistrza Suchedniowa Cezarego Błacha. Do wspólnej realizacji projektu zaproszeni zostali także: Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”, Gminny Ośrodek Kultury Zameczek w Bliżynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Gmina Skarżysko-Kościelne, Powiat Skarżyski, Gmina Suchedniów

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna oraz środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

wycinanka warsztaty online
Na warsztaty on-line świętokrzyskiej wycinanki ludowej prowadzone przez Lucynę Kozłowską zaprasza suchedniowskie Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD