Rozpoczął się nabór propozycji do Budżetu Obywatelskiego 2024 w Skarżysku

707
fot. Pixabay
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mogą już składać propozycje inwestycji do zrealizowania z Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku. Mają na to miesiąc czasu.

Rozpoczęło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2024 w Skarżysku-Kamiennej:

Ciekawe pomysły skarżyszczan na inwestycje. Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2024

Rozpoczął się ważny etap Budżetu Obywatelskiego 2023 w Skarżysku-Kamiennej – czas składania propozycji inwestycji, jakie mieszkańcy chcieliby, aby zostały wykonane przez władze miasta z wydzielonej kwoty budżetu.

Propozycje należy składać od 15 maja do 6 czerwca 2023 roku. Można to zrobić na dwa sposoby:

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski

Formularze można pobrać w urzędzie lub z ww. strony.

W tej edycji na realizację przeznaczono, jak zawsze do tej pory, 400 tysięcy złotych. Jedna propozycja może opiewać na maksymalną kwotę 100 tysięcy złotych. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Po zakończeniu przyjmowania wniosków będą one rozpatrywane przez komisję.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2024 jest następujący:

  • od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. – przyjmowanie od mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
  • od 19 do 30 czerwca 2023 r. – weryfikacja złożonych projektów
  • do 3 lipca 2023 r. – ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
  • do 4 sierpnia 2023 r. – opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
  • od 4 do 14 września 2023 r. – głosowanie mieszkańców
  • do 15 września 2023 r. – przeliczenie głosów i podanie wyników głosowania

Te inwestycje zostaną wykonane z Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku:

Budżet Obywatelski 2023 w Skarżysku – znamy wyniki. Powstanie m.in. mały amfiteatr

Budżet Obywatelski w Skarżysku-Kamiennej w pytaniach i odpowiedziach

 Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami decydują, jak zagospodarować część gminnego budżetu (w tej edycji jest to kwota 400 tysięcy złotych).

Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.

Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?

Pieniądze budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, np. budowa lub remont elementów infrastruktury miejskiej położonych na terenach podległych gminie, lub na terenach jednostek samorządowych jej podległych.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są remonty elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy.

W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00–22.00.

Całkowity koszt proponowanego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł, a więc 25% środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2024 roku.

Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.

Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Projekt mogą zgłaszać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku osób małoletnich, a więc między 16 a 18 rokiem życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w budżecie obywatelskim.

Jak składać wnioski?

Należy pobrać formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej lub na stronach internetowych www.skarzysko.pl i bip.skarżysko.pl. Wnioski można też składać za pośrednictwem portalu https://skarzysko.budzet-obywatelski.org/.

Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.

Jeżeli projekt dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na której terenie miałby być realizowany projekt.

Które projekty zostaną zrealizowane?

Projekty do realizacji wybiorą mieszkańcy miasta w głosowaniu. O tym, które projekty trafią pod głosowanie, dowiemy się po ich weryfikacji.

W głosowaniu będą mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana będzie zgoda opiekuna).

Zrealizowane zostaną projekty, które w głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Będą to więc co najmniej cztery projekty o wartości do 100 tysięcy złotych każdy.