REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Rząd ogłosił plan pod nazwą „100 obwodnic”. Wśród planowanych do budowy dróg jest obwodnica Wąchocka. Jej powstanie na pewno ucieszyłoby wielu mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, którzy jeżdżą do Starachowic, choćby do pracy.

Program „100 obwodnic” to plan wybudowania stu obwodnic miast w Polsce w latach 2020–30. W sumie ma powstać 820 km dróg, a kosztować mają 28 miliardów złotych.

Obwodnica Wąchocka gotowa w 2025?

Mieszkańców Wąchocka i okolic oraz skarżyszczan na pewno ucieszy to, że jedną z planowanych obwodnic jest obwodnica Wąchocka. Będzie to w zasadzie blisko 12-kilometrowy odcinek Drogi Krajowej nr 42 poprowadzonej nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej na Młodzawach aż do granicy Starachowic w okolicy zalewu Pasternik.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Koncepcja nowego przebiegu DK 42 z ominięciem nie tylko Wąchocka, ale też Parszowa i Wielkiej Wsi została opracowana już kilkanaście lat temu i obecnie może jedynie wymagać korekt i dostosowania do obecnych standardów. Przeprowadzono już wycinkę drzew na niektórych odcinkach. Według planów rządu jeszcze w drugim kwartale 2020 roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

Przetarg na budowę obwodnicy Wąchocka w ciągu DK 42 został ogłoszony:

Obwodnica Wąchocka: Przetarg na wykonanie trasy ogłoszony

 

obwodnica wachock dk 42 skarzysko starachowice
Plan nowego śladu Drogi Krajowej nr 42 ze Skarzyska-Kamiennej do Starachowic zawierający obwodnicę Wąchocka opracowany w 2009 roku (fot. GDDKiA). Kliknij, aby powiększyć

Obwodnica Wąchocka – dane:

Długość obwodnicy Wąchocka: ok. 11,72 km;

Koszt: ok. 640 mln zł;

Stan prac przygotowawczych: Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Decyzje Środowiskowa i ZRID zostały wydane, grunty zostały wykupione. Z uwagi na upływ czasu niezbędne będzie zaktualizowanie uzgodnień. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację.

Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2020 r.
Podpisanie umowy: 2021
Lata realizacji (budowy): 2022-2025

Obwodnica Wąchocka – zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji  jest budowa odcinka o dł. 11,7 km dwujezdniowej obwodnicy Wąchocka. Planowana obwodnica będzie drogą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, o parametrach technicznych klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) i  szerokości jezdni 2 × 7 metrów wraz ze skrzyżowaniami, dowiązaniami do skrzyżowań, obiektami inżynierskimi oraz drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią drogową i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres obejmuje:

 • budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami powiatowymi i gminnymi,
 • budowę dróg dojazdowych o parametrach klasy D (szer. jezdni 3,5 m i 5 m),
 • budowę dowiązań do dróg powiatowych i gminnych oraz istniejącej DK 42,
 • budowę obiektów inżynierskich, w tym m.in. wiaduktów w miejscach skrzyżowań drogi krajowej nr 42 (DK 42) z siecią dróg publicznych – 8 szt. (w ciągu DK 42 – 4 szt. i nad DK 42 – 4 szt.); przejście podziemne dla pieszych pod trasą GP; zespół mostów w ciągu DK 42 przez rzekę Żarnówkę.
 • budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt dużych szt. 2 (przejście górne typu  „zielony most” oraz przejście dolne), obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt średnich i małych zintegrowanych z przepustami, ekranów akustycznych, pasów zieleni izolacyjnej, wygrodzeń, itd.,
 • budowę przepustów,
 • budowę chodników,
 • budowę elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
 • budowę odwodnienia drogi,
 • przebudowę uzbrojenia,
 • budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej sieci kolidującej
  z inwestycją oraz budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji.

Obwodnica Starachowic również w planach

W ramach planu „100 obwodnic” ma powstać również obwodnica Starachowic. W tym przypadku jednak perspektywa jest dużo dłuższa. Podano jedynie datę ogłoszenia przetargu na 2023 rok.

Na stronie rządowej oraz na stronie GDDKiA czytamy:

Dla inwestycji tej nie były prowadzone prace przygotowawcze, wcześniej rozważana była inwestycja polegająca na rozbudowie drogi biegnącej przez miasto, jednakże uznano, że rozwiązanie to nie zapewni pożądanego poziomu bezpieczeństwa i zdecydowano o podjęciu działań na rzecz budowy pełnej obwodnicy miejscowości.

Program budowy 100 obwodnic w Polsce przewiduję budowę w sumie czterech obwodnic w świętokrzyskim – także obwodnice Chmielnika i Osieku.

100 obwodnic swietokrzyskie
Program budowy 100 obwodnic w Polsce przewiduję budowę w sumie czterech obwodnic w świętokrzyskim – także obwodnice Chmielnika i Osieku (grafika: www.gov.pl/web/infrastruktura)

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

1 KOMENTARZ

 1. Nie widać planów przebudowy trasy 42 /w granicach miasta/ od skrzyżowania Legionów/Ekonomii i dalej do granic miasta. Dalszy ciąg od granic miasta, skarzyszczan srednio interesuje.

Comments are closed.