Jak prawidłowo segregować śmieci – informator

7744

Jak prawidłowo segregować odpady – poniżej prezentujemy zasady segregacji śmieci w Skarżysku-Kamiennej. Warto to robić prawidłowo, ponieważ urząd miasta dokonuje okresowych kontroli, a niedostosowanie się do reguł skutkuje karami finansowymi.

Kilka przydatnych informacji dotyczących segregacji odpadów w Skarżysku:

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Podstawowe zasady odbioru odpadów są następujące:

Posesje jednorodzinne:

 • Odbiór zaczyna się od godz. 7.00
 • Pojemniki i worki należy wystawić w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji w sposób niezagrażający ruchowi publicznemu pieszych i pojazdów.
 • Pojemniki i worki z nieodpowiednią zawartością nie zostaną odebrane i zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna.

Zabudowa wielorodzinna:

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych zaczyna się od godz. 7.00 – należy je do tej godziny wystawić obok altan lub pojemników. Odpady poremontowe nie będą odbierane (należy je wyrzucać do specjalnych pojemników, które można zamówić u odbiorcy odpadów)

Niektóre odpady można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy ul. Mościckiego 43

Czynny:
Poniedziałek–piątek 7.30–15.30
Sobota 8.00–12.00

Do PSZOK-u mieszkańcy Skarżyska mogą bezpłatnie i bez limitu oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z drewna,
 • opakowania z metalu,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany).

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

 • materiały zawierające azbest,
 • niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach)
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).

Dostarczający odpad zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK w celu identyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozładunku. Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.

Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie oddającego odpady.

Więcej informacji o odbiorze odpadów można uzyskać:

 • w urzędzie miasta – tel. 41 252 01 28
 • w firmie MS-EKO odbierającej odpady – tel. 41 253 41 27

Aby ułatwić segregację, prezentujemy zasady:

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI – INFORMATOR
ODPADY POREMONTOWE
Nie wolno:

 • mieszać odpadów budowlanych z innymi odpadami
 • zostawić odpadów budowlanych obok altan i pojemników

 

Należy:

 • dostarczyć do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – limit 1 tona rocznie na gospodarstwo domowe

lub

 • zamówić specjalny pojemnik u odbiorcy odpadów – limit 500 litrów rocznie na gospodarstwo domowe
ODPADY PROBLEMOWE
 • leki – przyjmują apteki oraz PSZOK
 • baterie i akumulatory – przyjmują niektóre punkty handlowe oraz PSZOK
 • chemikalia z gospodarstw domowych – przyjmuje PSZOK
 • opony niepochodzące z działalności gospodarczej – odbierane razem z odpadami wielkogabarytowymi (limit 4 szt. na gospodarstwo domowe) lub można dostarczyć do PSZOK (limit 20 sztuk rocznie z jednego gospodarstwa domowego)
 • choinki – odbierane z innymi odpadami: sztuczne – 28.01.2020 r.; naturalne – 31.01.2020 r.
 

POJEMNIK/WOREK CZARNY

ODPADY ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE)

Wrzucamy:

 • wszystko, czego nie można wrzucać do pozostałych pojemników, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych

 

Nie wrzucamy:

 • odpadów remontowo-budowlanych
 • szkła okiennego
 • reflektorów i szyb samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • sprzętu elektronicznego i AGD
 • opon
 • leków i chemikaliów
 

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

PAPIER

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy
Tego nie wrzucamy:

 • odpady higieniczne (ręczniki papierowe, chusteczki)
 • kartony po mleku i napojach
 • papier lakierowany i powleczony folią
 • papier zanieczyszczony
 • worki po nawozach i materiałach budowlanych
 

POJEMNIK/WOREK ZIELONY

SZKŁO

Wrzucamy:

 • opakowania szklane: słoiki i butelki oraz opakowania po kosmetykach (bez nakrętek i kapsli)
Nie wrzucamy:

 • ceramiki, porcelany, fajansu, kryształu
 • luster
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • szklanych opakowań po lekach
 • opakowań po rozpuszczalnikach i olejach silnikowych
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
 

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

METALE i TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 • odkręcone i ZGNIECIONE butelki z tworzywa sztucznego po napojach
 • nakrętki z tworzywa sztucznego
 • opakowania z tworzywa sztucznego po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe, np. kartony po sokach i mleku
 • opakowania z tworzywa sztucznego po środkach czystości i kosmetykach
 • torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki
 • folię aluminiową i metale kolorowe
 • kapsle i zakrętki od słoików
 Nie wrzucamy:

 • ubrań
 • butelek i pojemników z zawartością
 • zabawek
 • opakowań po lekach i artykułach medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • sprzętu elektronicznego i AGD
 

POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki
 • resztki jedzenia
 • rozdrobnione gałęzie
 • skoszoną trawę
 • liście
 • kwiaty
 • trociny i korę drzew

 

 Nie wrzucamy:

 • oleju jadalnego
 • kości i odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt meblowych
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych
 

POJEMNIK STALOWY/METALOWY

POPIÓŁ

 Wrzucamy:

 • popiół
 Nie wrzucamy:

 • GORĄCEGO popiołu
 • odpadów innych niż popiół

 

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

1 KOMENTARZ

 1. Czyli zgodnie z nową dyrektywą miasta wszystko czego nie możemy wrzucać do pojemników „segregowanych” mamy utylizować sami?! To jest jakaś kpina, że płacąc za segregację miasto i firma wybierają jakie śmieci będą odbierać, a jakich nie, tym samym zmuszając mieszkańców do niesegregowania odpadów, bo do takiego kosza można wrzucić praktycznie wszystko, płacąc tym samym większą stawkę za wywóz odpadów. A to Polska właśnie..

Comments are closed.