pomnik baranowska gora skarzysko suchedniow
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Pomnik poświęcony poległym podczas II wojny światowej znajdujący się na Górze Baranowskiej przy trasie S7 zostanie wkrótce zlikwidowany. Stanie się to na mocy ustawy obligującej do usuwania pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Pomnik na Baranowskiej Górze został rozebrany:

Pomnik na Baranowskiej Górze przeszedł do historii

 

W internecie założona jest petycja on-line w obronie pomnika:

W obronie pomnika na Baranowskiej Górze: Jest petycja on-line przeciw likwidacji monumentu

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

 

Najpóźniej w kwietniu 2019 roku z pobocza Siódemki zniknie pomnik, który już wpisał się w krajobraz tamtego miejsca i jest zapewne znany, a przynajmniej kojarzony przez większość mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i Suchedniowa.

Inskrypcja na pomniku jest następująca:

Poległym w walce z hitlerowskim okupantem o wyzwolenie narodowe i społeczne w XXX rocznicę Ludowego Wojska Polskiego.
Społeczeństwo Suchedniowa i Skarżyska-Kamiennej

Likwidacja to efekt obowiązywania tzw. ustawy dekomunizacyjnej. IPN wyjaśnia na swojej stronie internetowej:

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Również za podlegające usunięciu ustawodawca uznał pomniki odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

Wojewoda nakazuje pomnik usunąć

Decyzję o likwidacji pomników podejmuje wojewoda, w tym przypadku wojewoda świętokrzyski. Decyzja podlegała konsultacji z Instytutem Pamięci Narodowej. – W oparciu o zebrany w sprawie materiał oraz po dokonaniu analizy argumentacji przedstawionej w postanowieniu Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski podzielił zawarte w tym postanowieniu stanowisko i ustalił, że pomnik, zlokalizowany na działce nr 6682/1 w miejscowości Suchedniów, upamiętniający osoby, które walczyły o powstanie Polski Ludowej nie spełnia warunków określonych w art. 5a ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu – wyjaśnia Diana Głownia, rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego.

 

Pomnik usunie GDDKiA

Pomnik znajduje się w granicach pasa drogowego drogi ekspresowej S7, a ta podlega Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i to właśnie GDDKiA, a konkretnie oddział w Kielcach, została zobowiązana do jej usunięcia. – Wystosowano pismo do GDDKiA, z zapytaniem, na jakim etapie jest wykonywanie przedmiotowej decyzji. W odpowiedzi GDDKiA zaznacza, że pomnik zostanie usunięty, a także że trwają prace związane z opracowaniem dokumentów do postępowania przetargowego, które miało zostać ogłoszone w styczniu 2019 r. – dodaje Diana Głownia.

Od tamtego momentu nastąpił już postęp w sprawie i znamy przybliżoną datę usunięcia pomnika. – Otrzymaliśmy decyzję wojewody świętokrzyskiego w sprawie rozbiórki pomnika. Zgodnie z przepisami, jako zarządca terenu, jesteśmy zobowiązani do jej wypełnienia.  W oparciu o tę decyzję zleciliśmy prace rozbiórkowe, które powinny być przeprowadzone do kwietnia – wyjaśnia Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik prasowy GDDKiA Kielce.

Pomnik na Baranowskiej Górze został odsłonięty 28.10.1973 r., a okazją był 12 października, czyli Dzień Wojska Polskiego obchodzony w rocznicę bitwy pod Lenino. Pomnik powstał z inicjatywy Koła ZBoWiD w Suchedniowie, przy pomocy Zarządu Oddziału w Skarżysku-Kamiennej, Zarządu Miejskiego w Suchedniowie i zakładów pracy. Odsłonięcia pomnika dokonała Liliana Ozimina, sekretarz Komitetu  Wojewódzkiego PZPR w Kielcach.

Kiedyś przesunięty, teraz będzie usunięty

Ciekawostką jest, że 2009 roku pomnik został przesunięty podczas przebudowy starej Siódemki na drogę ekspresową S7. Już wówczas kwestia treści inskrypcji została podjęta w mediach, a konkretnie w Echu Dnia. – Zmiany tablicy z obecnym napisem nie będzie, ale i nie jest ona potrzebna. Mniejsza o to, że pomnik postawiono w rocznicę Ludowego wojska Polskiego. Ważne, że czci pamięć poległych polskich żołnierzy – takiego zdania był ówczesny prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek.

Zapraszamy do udziału w ankiecie:

Co sądzisz o decyzji o usunięciu pomnika?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

W tekście wykorzystano informacje ze strony naszsuchedniow.blogspot.com.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to