Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej, jako odrębna spółka, rozpoczęło działalność 1 kwietnia 1992 roku.

Oczywiście, wodociągi jako infrastruktura i instytucja, działały i przed tą datą, ale to właśnie tego dnia powstała odrębna skarżyska spółka. Wcześniej skarżyskie Wodociągi były częścią byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Początki budowy sieci wodociągowej

Pierwsze przymiarki do budowy sieci wodociągowej w Skarżysku poczyniono w dwudziestoleciu międzywojennym. Impulsem był szybko wzrost liczby ludności w Skarżysku oraz wynikająca z tego budowa wielu nowych osiedli, szczególnie należących do Państwowej Fabryki Amunicji, czyli dzisiejszego Mesko.

REKLAMA

Podoba Ci sie ten tekst? A może też inne na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Przed wybuchem II wojny światowej w sieć wodociągową zaopatrzone były osiedla: Górna Kolonia, WWA, kamienice przy ul. Staffa, Rejów, Bór oraz kolejowe budynki służbowe i mieszkalne przy ul. Niepodległości.

Rozwój po wojnie

Po wojnie, głównie ze względu na dalszy rozwój Zakładów Metalowych i budowę kolejnych osiedli, w tym Milicy, zaistniała nie tylko potrzeba dalszej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, ale także oczyszczalni ścieków. Decyzję o budowie oczyszczalni na końcu dzisiejszej ul. 3 Maja podjęto na początku lat 50, a ukończono w 1960 roku.

Kolejne lata to dalszy rozwój sieci wodociągowej, która zastępowała studnie z często wątpliwej jakości wodą oraz sprawiła, że ścieki nie lądowały w rowach. Powstają też studnie głębinowe.

Saturator Wodociągów często pojawia się na mieście i cieszy się dużym wzięciem

Ważne daty dla MPWiK

1 kwietnia, ale 1974 roku, to też ważna data dla skarżyskich wodociągów. Od tego dnia zaczęło działać Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, któremu od tej daty podlegały skarżyskie wodociągi. Kolejna zmiana nastąpiła 1 lipca 1976, kiedy utworzono ww. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach i pod jego skrzydła przeszły wodociągi w naszym mieście.

I tak było do 1992 roku, kiedy Gmina Skarżysko-Kamienna podjęła uchwałę o utworzeniu spółki wodociągowej. Wtedy jej nazwa brzmiała Wodociągi i Kanalizacja Miasta Skarżyska-Kamiennej. Dzisiejsza nazwa to Miejski Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie udziały w spółce posiadają gminy Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne.

kurtyna wodna mpwik
Kurtyna wodna w upalne dni przynosi ulgę przechodniom, a dzieciom daje dużo zabawy

MPWiK zaopatruje w wodę ok. 75 tys. mieszkańców gmin:

  • Skarżysko-Kamienna,
  • Skarżysko Kościelne
  • Bliżyn (wsie: Bugaj, Brzeście, Wołów, Zagórze)
  • Wąchock (wieś Parszów)

Ścieki odprowadzane są od 40 tys. mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i gminy Skarżysko Kościelne.

Woda dla mieszkańców Skarżyska i ościennych gmin pochodzi z pięciu ujęć głębinowych:

  • Bzin
  • Bór
  • Bugaj
  • Milica (ujęcie awaryjne)
  • Skarżysko Kościelne

Jakość wody, z wyjątkiem ujęcia Bzin oraz Skarżysko Kościelne, pozwala na jej bezpośrednie podawanie do odbiorców. Z ww. dwóch ujęć woda przechodzi przez stacje uzdatniania wody, zanim trafi do kranów w domach.

Doktor H2O uczy dzieci bawiąc

O jakości wody ze skarżyskich Wodociągów można dowiedzieć się ze strony MPWiK: Jakość wody w Skarżysku:

Jakość wody

 

W 2017 roku MPWiK świętowało 25-lecie istnienia. Na uroczystości wystąpiła m.in. Patrycja Zarychta:

Skarżyskie Wodociągi działają już 25 lat

 

Źródła: