Fundacja „Daj Szansę” - stypendia na rok szkolny 2016/17

Uzdolnieni uczniowie szkół powiatu skarżyskiego i uczniowie zamieszkali na jego terenie, a będący w trudniej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci stypendiów Fundacji „Daj Szansę” na rok szkolny 2017/18.

Jak co roku Fundacja „Daj Szansę” rozpoczyna przyjmowanie wniosków o stypendia dla zdolnej młodzieży. – Stypendia, które przyznaje Fundacja są formą konkursu oraz szczególnego wyróżnienia. Fundacja, rozpatrując wnioski kandydatów do stypendiów, bardzo szczegółowo i wnikliwie analizuje osiągnięcia uczniów, ich sytuację materialną, aktywność i postawę społeczną – mówi Joanna Wężyk, prezes Fundacji „Daj Szansę”

Stypendia przyznawane będą w trzech programach:

  • Naukowo-socjalne „Żaczek”,
  • Artystyczne;
  • Sportowe.

Kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Regulaminy stypendiów Fundacji „Daj Szansę”:

Kandydaci do stypendiów składają wnioski osobiście, w siedzibie Fundacji „Daj Szansę” (ul. Konarskiego 20, pok. nr 3) od 18 września do 13 października 2017 r., wyłącznie w godzinach od 13.00 do 15.30.

Jak dodaje Joanna Wężyk, pieniądze, które fundacja przeznacza na stypendia pozyskiwane są przez działalność społeczną Zarządu Fundacji „Daj Szansę”, od osób prywatnych, od firm, z odpisu 1%, czy z Fundacji im. Stefana Batorego.

Fundacja „Daj Szansę” została założona w 2000 roku. Wspiera zdolną, lecz niezamożną młodzież z powiatu skarżyskiego. Środki na stypendia pozyskuje z różnych źródeł. Dotychczas wsparła ponad 500 uczniów łączną kwotą ponad 800 tysięcy złotych. Jej pierwszym stypendystą był pianista Ireneusz Boczek. Fundacja „Daj Szansę” regularnie organizuje koncerty charytatywne będące również formą podziękowań dla swoich darczyńców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here