Stypendia od Fundacji Daj Szansę na rok szkolny 2023/24. Wkrótce odbędzie się nabór

584
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Fundacja Daj Szansę ze Skarżyska-Kamiennej zaprasza młodzież do ubiegania się o stypendia na obecny rok szkolny – 2023/24. Stypendia będą pochodzić z dwóch programów.

Fundacja Daj Szansę, jak to czyni od wielu lat, i w tym roku szkolnym zaprasza uczniów do ubiegania się o stypendia naukowe i artystyczne.

W roku szkolnym fundacja ogłasza konkurs na stypendia z dwóch programów:

  • XVIII edycja Programu Stypendialnego Żaczek – skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących i techników
  • Program Stypendiów Artystycznych – dla uczniów szkół artystycznych lub uczęszczających na zajęcia artystyczne w placówkach kultury

O stypendia Fundacji Daj Szansę mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie w trudnej sytuacji materialnej zamieszkali na terenie Powiatu Skarżyskiego lub poza nim, ale uczęszczający do szkół na terenie Powiatu Skarżyskiego.

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski

Kandydaci na stypendystów Fundacji Daj Szansę muszą między innymi:

  • posiadać wysoką średnią ocen
  • charakteryzować się nienaganną postawą, aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników (wolontariat)
  • posiadać udokumentowany udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub inne szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach jak np.: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej

Nabór wniosków na stypendia trwa do 20 października 2023 roku. Wnioski o przyznanie stypendium kandydaci składają osobiście w siedzibie fundacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej pokój 212 w dniach 19–20.10.2023 r. w godz.14.00–15.30.

Szczegółowe kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Fundacja Daj Szansę ze Skarżyska-Kamiennej funduje stypendia dla młodzieży szkolnej