Pakiet wsparcia dla firm – tak gmina Skarżysko-Kamienna wesprze przedsiębiorców zmagających się ze skutkami koronawirusa

1618
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej wprowadził w życie pakiet wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Skarżysku-Kamiennej. Opiera się różnych ulgach i umorzeniach.

Prezydenta Skarżyska Konrad Krönig ogłosił pakiet wsparcia dla przedsiębiorców ze Skarżyska-Kamiennej w związku z trudnościami w prowadzeniu działalności w czasie pandemii koronawirusa w Skarżysku oraz mogącymi z nich wynikać problemami w późniejszym terminie.

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców ze Skarżyska-Kamiennej składa się z trzech filarów:

Filar I

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych dla wszystkich przedsiębiorców, które obejmują:

1) Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;

2) Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty.

Filar II

Obniżka czynszu dla przedsiębiorców będących najemcami lokali i powierzchni użytkowej od gminy Skarżysko-Kamienna, która obejmuje:

1) Obniżenie czynszu należnego gminie za najem lokali i powierzchni użytkowej na okres 3 miesięcy (3 okresy rozliczeniowe) z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (3 okresy rozliczeniowe) w przypadku przedłużania się niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju. Nominalna wysokość obniżki czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez jednostkę organizacyjną gminy, która zawarła umowę najmu. Szacowany poziom obniżek będzie wynosił od 30% do 50% dotychczasowego poziomu czynszu na rzecz gminy.

2) Możliwość renegocjacji umowy najmu lokali i powierzchni użytkowej z jednostką organizacyjną gminy, która zawarła umowę najmu. Renegocjacja może dotyczyć m.in. terminów i warunków płatności opłat na rzecz gminy.

Filar III

Obniżka czynszu dla początkujących przedsiębiorców działających w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, która obejmuje:

1) Obniżenie czynszu należnego gminie za najem lokali i powierzchni użytkowej w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym na okres 3 miesięcy (3 okresy rozliczeniowe) z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (3 okresy rozliczeniowe) w przypadku przedłużania się niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju. Nominalna wysokość obniżki czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy przez Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej. Szacowany poziom obniżek będzie wynosił nie mniej niż 50% dotychczasowego poziomu czynszu na rzecz gminy.

2) Możliwość renegocjacji umowy najmu lokali i powierzchni użytkowej z Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej. Renegocjacja może dotyczyć m.in. terminów i warunków płatności opłat na rzecz gminy.

Więcej szczegółów, w tym formularze do wypełnienia, znajduje się na stronie urzędu miasta: https://um.skarzysko.pl/aktualnosci/5658-pakiet-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-w-skarzysku-kamiennej.html

 

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to