Zaniedbanie zieleni skutkuje m.in. przerostem drzew, które potem stwarzają zagrożenie. Tutaj usuwanie złamanego drzewa na ul. Metalowców, jeszcze przed przebudową tej ulicy

Andrzej Staśkowiak, miłośnik przyrody, były nauczyciel, zaproponował, aby urząd miasta Skarżyska-Kamiennej utworzył stanowisko Ogrodnika Miejskiego. Taka osoba zajęłaby się dbaniem o zieleń na terenie miasta i koordynacją działań w tym zakresie.

Skarżyski przyrodnik skierował pismo do prezydenta Konrada Kröniga, w którym argumentuje swoją propozycję. Ogrodnik Miejski miałby zając się szeroko pojętymi działaniami na rzecz zieleni miejskiej

Propozycja Andrzeja Staśkowiaka wynika z jego zainteresowań i pasji. Kto śledzi jego poczynania, widzi szerokie zaangażowanie w sprawy dotyczące flory i fauny Skarżyska i jego okolic.

– Nie ma w naszym mieście osoby, która patrzyłaby na zieleń miejską z przyrodniczego punktu widzenia. Ogrodnik Miejski byłby osobą, która widziałaby, co się dzieje i koordynowałby działania w zakresie terenów zielonych. Przydałaby się osoba z otwartym umysłem, która czułaby duże znaczenie, jakie ma w mieście zieleń. Każdy kawałek cienia jest dziś na wagę złota – mówi Andrzej Staśkowiak.

Jedną z ostatnich jego inicjatyw były działania na rzecz ocalenia dorodnego kasztanowca, stojącego przy drodze dojazdowej z ul. Staffa na parking przy cmentarzu na Zachodnim. Drzewo jednak zostało ścięte, aby wybudować drogę będącą częścią inwestycji, do której należy też skatepark. To właśnie ta sprawa jest jednym z impulsów, który skłoniła przyrodnika do propozycji powołania Ogrodnika Miejskiego. Podaje też przykłady miast, gdzie takie stanowiska urzędnicze funkcjonują.

– Sprawa kasztanowca to moja osobista porażka. Temu drzewu brakowało niewiele, aby mógł zostać uznany za pomnik przyrody. Drzewo ma też swoją historię związaną z czasami II wojny światowej – dodaje przyrodnik.

Kasztanowiec na Zachodnim w pobliżu cmentarza, który został ścięty, fot. Andrzej Staśkowiak

Ogrodnik Miejski, według propozycji Andrzeja Staśkowiaka, mógłby się zając m.in. takimi sprawami jak:

  • projektowanie, tworzenie i utrzymanie terenów zielonych
  • pozyskiwanie funduszy na utrzymanie zieleni
  • współpraca z właścicielami terenów zielonych, np. wspólnotami mieszkaniowymi
  • zabezpieczenie zieleni na terenach inwestycyjnych
  • kształtowanie siedlisk sprzyjających występowaniu owadów i ptaków

Oto fragment pisma Andrzeja Staśkowiaka skierowanego do prezydenta miasta:

Zwracam się z sugestią powołania w naszym mieście Ogrodnika Miejskiego.

Dbałość o estetykę terenów zieleni jest istotnym elementem kształtowania oblicza naszego miasta. Pozytywne skutki upiększania są już widoczne, ale słychać również głosy, że niewystarczające. W tym zakresie niezbędna jest koordynacja działań.

Do zadań powinno należeć dbanie i kreowanie skarżyskiej zieleni miejskiej. Poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy, które można będzie wykorzystywać przy współpracy ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi oraz wszystkim służbami i instytucjami miejskimi w celu logicznego i spójnego kształtowania terenów zielonych.

Należałoby wziąć pod uwagę możliwość współpracy z miejskimi i powiatowymi wydziałami ochrony środowiska w zakresie wyszukiwania, inwentaryzowania, pielęgnowania i udostępniania pomników przyrody żywej i nieożywionej. Otoczenie miasta lasami sugerowałoby nawiązanie współpracy z leśnictwami w zakresie kształtowania i wykorzystania terenów leśnych jako miejsc wypoczynku i rekreacji.

Ogrodnik Miejski mógłby na bieżąco sprawować kontrolę nad zabezpieczeniem zieleni na terenie planowanych inwestycji w celu zminimalizowania strat i ewentualnego wyznaczenia działań kompensacyjnych. W nawiązaniu z organizacjami ekologicznymi miałby wpływ na kształtowanie korytarzy wentylacyjnych i ekologicznych. Coraz większej roli nabiera kształtowanie zieleni miejskiej w ten sposób, aby wpływała ona stymulująco na zwiększenie bioróżnorodności poprzez kształtowanie siedlisk sprzyjających występowaniu owadów i ptaków np.:

  • tworzenie łąk kwietnych wprowadzanie zakrzewień z jadalnymi owocami,
  • wieszanie budek dla jerzyków
  • instalacja domków dla owadów zapylających i zapewniających zimowanie np. motyli

Zatem, sumując, Ogrodnik Miejski będzie zajmował się rozwojem, projektowaniem, nadzorowaniem, utrzymaniem i określaniem standardów zieleni w przestrzeni publicznej. Mogą go wspierać specjaliści z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Po kilku dniach od opublikowania tekstu otrzymaliśmy informację z urzędu miasta, że propozycja Andrzeja Staśkowiaka będzie rozważona, a prezydent patrzy przychylnie na taki pomysł.

– Będziemy rozważać propozycję pana Andrzeja Staśkowiaka. W tym momencie jeszcze nie wiemy, w jakiej formie mogłaby być zrealizowana. Prezydent Konrad Krönig przychyla się do tego pomysłu i podziela zdanie wnioskodawcy. Będziemy chcieli wypracować jak najlepsze rozwiązanie – powiedział Izabela Szwagierek, rzecznik prasowy skarżyskiego magistratu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here