Fundacja Daj Szansę zaprasza uczniów do ubiegania się o stypendia

995
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Fundacja Daj Szansę ze Skarżyska-Kamiennej rozpoczęła nabór na stypendia w roku szkolnym 2022/23. Mogą je otrzymywać uczniowie mieszkający lub uczący się na terenie powiatu skarżyskiego.

Fundacja Daj Szansę jak co roku zaprasza uzdolnionych uczniów do ubiegania się o stypendia. W roku szkolnym 2022/23 realizować będzie dwa programy stypendialne:

  • Program stypendiów naukowo-socjalnych „Żaczek”
  • Program Stypendiów Artystycznych

Stypendia skierowane są do uczniów uzdolnionych pochodzących z niezamożnych rodzin. Stypendystami mogą być uczniowie zamieszkali na terenie powiatu skarżyskiego lub spoza powiatu, ale uczęszczający do szkół na terenie powiatu skarżyskiego.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Kandydaci do stypendiów muszą między innymi: posiadać wysoką średnią ocen, charakteryzować się nienaganną postawą, potwierdzoną aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników, a także posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne lub naukowe.

Programy stypendialne realizowane są w ramach środków własnych fundacji. Stypendia naukowe i artystyczne przyznawane są w drodze konkursu. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje komisja stypendialna.

Nabór wniosków trwa do 17 października 2022 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium składają kandydaci osobiście w siedzibie Fundacji Daj Szansę przy ul. Konarskiego 20 pokój 212 w dniach 10–17.10.2022 r. w godz.14.00–15.30.

Szczegółowe kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie https://daj-szanse.eu/?p=2862. Tam również dostępne są do pobrania dokumenty wymagane do załączenia do wniosku stypendialnego (Wniosek o przyznanie danego stypendium, oświadczenie o sytuacji materialnej, zgoda na przetwarzanie danych).

Fundusze na stypendia zbierane są między innymi podczas koncertów charytatywnych Fundacji Daj Szansę:

Takiego koncertu Fundacji Daj Szansę jeszcze nie było. Wystąpili nie tylko stypendyści

 

 

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to