Stypendia czekają – fundacja „Daj Szansę” rozpoczyna nabór wniosków

1976
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Fundacja „Daj Szansę” rozpoczyna nabór wniosków na stypendia na rok szkolny 2018/2019, o które mogą się ubiegać uzdolnieni uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Uczniowie mogą ubiegać się o stypendia:

  • z programu stypendialnego „Żaczek”
  • artystyczne
  • sportowe

O stypendia fundacji „Daj Szansę” mogą starać się uzdolnieni uczniowie, którzy posiadają trudną sytuację materialną, mieszkający na terenie Powiatu Skarżyskiego lub uczący się w szkołach powiatu. Są one przyznawane są w drodze konkursu. Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą między innymi:

  • posiadać wysoką średnią ocen,
  • charakteryzować się nienaganną postawą,
  • wykazywać się aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników,
  • posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
REKLAMA

Podoba Ci sie ten tekst? A może też inne na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Przy przyznawaniu stypendium brane jest pod uwagę także kryterium dochodowe, czyli średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny. W tym roku kryterium to  wynosi przy programie „Żaczek” 1400 zł (brutto), a w przypadku gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 1600 zł. Natomiast przy stypendiach artystycznych i sportowych średni dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty brutto 1600 zł.

Szczegółowe kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Kandydaci do stypendiów składają wnioski osobiście, w siedzibie fundacji „Daj Szansę” (ul. Konarskiego 20, pok. nr 3) do 5 października 2018 r. wyłącznie w godzinach od 13.00 do 15.30.

Program stypendialny „Żaczek” jest realizowany przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Rodziny Gavellów. Program stypendiów artystycznych i stypendiów sportowych realizowany jest w ramach środków własnych fundacji „Daj Szansę”.

Fundacja „Daj Szansę” została założona w 2000 roku. Wspiera zdolną, lecz niezamożną młodzież z powiatu skarżyskiego. Środki na stypendia pozyskuje z różnych źródeł. Dotychczas wsparła ponad 500 uczniów łączną kwotą ponad 800 tysięcy złotych. Jej pierwszym stypendystą był pianista Ireneusz Boczek. Fundacja „Daj Szansę” regularnie organizuje koncerty charytatywne będące również formą podziękowań dla swoich darczyńców.